fbpx

Strategie i Programy

Strategie – PFWB aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju inicjatywach służących tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii polityki społecznej. Wspieramy takie działania zarówno na poziomie gminnym, powiatowym, jak i krajowym. Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego oraz poszczególnych gmin (np. Gdańska).

Wymiar Ogólnopolski

Projekt Krajowego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Rozwoju Budownictwa Socjalnego_01.09

Województwo Pomorskie

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO do 2013

Gmina Gdańsk

Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na 2010 rok

Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków na 2009 rok

GPRPB 2008

GPRPB 2007

GPRPB 2004 -2006

Gmina Gdynia

Gdyński Program Wsparcia Osób Bezdomnych 2008-2011

Warszawa 2008

BEZDOMNOŚĆ I WYKLUCZENIE MIESZKANIOWE Synteza oraz zbiór opracowań Zespołu Zadaniowego Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe dla Społecznej Strategii Warszawy (Synteza i zbiór)

Kierunki i cele warszawskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (plik)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.