fbpx

Stanowiska PFWB

Stanowisko strategiczne Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wobec założeń i realizacji Programu „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”. (2007)

Od kilku lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje program wspierania organizacji pozarządowych w walce z bezdomnością, program niniejszy wcześniej nazwany „Bezdomność”, realizowany jest dwutorowo, jeden Centralny – skierowany do ponadregionalnych organizacji, drugi Regionalny – skierowany do organizacji lokalnych. Program przez wiele lat wspierał organizacje w zapewnieniu pomocy Doraźnej i Interwencyjnej, stosunkowo niedawno program został poszerzony o moduł Wspierający, promujący działania w zakresie Integracji Społecznej i Wychodzenia z Bezdomności.

Poniżej przedstawiamy uwagi PFWB do Programu

Stanowisko PFWB – program Bezdomność

Stanowisko PFWB w zakresie potrzeby i zasadności wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remonty i tworzenie lokali dla zmarginalizowanych społeczności, w tym bezdomnych. (2010)

Podmioty zrzeszone w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, jak i inne organizacje polskie i europejskie podejmujące trud zwalczania bezdomności, z dużą nadzieją przyjęły informacje o możliwości wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remontowanie i tworzenie lokali dla zmarginalizowanych społeczności przyjętą przez Parlament Europejski 10 lutego 2010 roku a przez Radę Unii Europejskiej 26 kwietnia 2010 roku.

Poniżej do pobrania pełne stanowisko Pomorskiego Forum w tej kwestii oraz dodatkowe informacje:

Stanowisko PFWB- wykorzystywanie środków z EFRR

Informacja w zakresie możliwości wykorzystywania środków z EFRR

Uwagi do „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” (2010)

W przekonaniu Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” powinien być długofalowym narzędziem (elementem) realizacji „Krajowej Strategii/Programu Przeciwdziałania Bezdomności”. Strategia taka precyzowałaby kwestie realizacji polityki społecznej państwa wobec zagadnienia bezdomności oraz zagrożenia bezdomnością. Strategia taka powinna precyzować znaczenie, określać metody, standardy, procedury i narzędzia do realizacji trzech filarów polityki społecznej wobec bezdomności (Prewencji, Interwencji, Integracji).

Stanowisko Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności – uwagi do „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” – pobierz cały tekst

Stanowisko Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w sprawie tworzenia osiedli kontenerowych

W związku z pojawiającą się w przestrzeni publicznej dyskusją nad zagadnieniem tworzenia osiedli kontenerowych jako jednego z możliwych rozwiązań dla osób eksmitowanych z własnych mieszkań oraz rozwoju lokali socjalnych, PFWB jako organizacja zajmująca się bezdomnością chciałaby wskazać kilka zagrożeń z niniejszymi pomysłami związanymi.

Stanowisko PFWB w sprawie tworzenia osiedli kontenerowych – pobierz cały tekst


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.