fbpx

Grupa Polityki Społecznej

W roku 2008 w ramach prac nad strategią rozwoju Pomorskiego Forum powołano grupy eksperckie, których zadaniem była praca nad dokumentem strategii w wyszczególnionych obszarach tematycznych. Jednym z obszarów była polityka społeczna.

Po ustanowieniu strategii rozwoju PFWB zdecydowano o dalszym funkcjonowaniu grup. Grupa ds. polityki społecznej spotyka się raz w miesiącu, przedmiotem jej działalności jest:

PRIORYTET 2:

2. Zwiększenie skuteczności PFWB w tworzeniu, udoskonalaniu, monitorowaniu, ocenianiu i promowaniu modeli polityki społecznej w obszarze bezdomności ukierunkowane na rozwiązywanie problemu i łagodzenie jego skutków.

CELE OPERACYJNE

ZAKRES 1. PREWENCJA: Profilaktyka celowa – skierowana na osobę/zadanie. Profilaktyka systemowa – skierowana na systemy prawne. Wczesna Interwencja.

ZAKRES 2. INTERWENCJA: Interwencja. Pomoc podstawowa.

ZAKRES 3. INTEGRACJA: Integracja społeczna i zawodowa osób rokujących na pełną aktywność życiową. Integracja społeczna osób mniej rokujących na uzyskanie aktywności życiowej.

Cel 2.1 Tworzenie i udoskonalanie Modelu Prewencji i profilaktyki, Modelu Interwencji i pomocy doraźnej oraz Modelu Integracji społecznej i zawodowej w zakresie problematyki bezdomności.

Cel 2.2 Udoskonalanie i wypracowywanie standardów PFWB w obszarze prewencji, interwencji i integracji.

Cel 2.3 Podnoszenie jakości usług oferowanych przez członków PFWB w zgodności z rekomendacjami zawartymi w standardach.

Cel 2.4 Wzmocnienie współpracy ze służbami wspierającymi osoby bezdomne, takimi jak: Pomoc Społeczna, Rynek Pracy, Rynek Mieszkaniowy, Służba Zdrowia, Służba Więzienna i Wymiar Sprawiedliwości, Policja, Straż Miejska, Edukacja, Placówki Opiekuńcze etc.

Cel 2.5 Zwiększenie skuteczności w tworzeniu, monitorowaniu i ocenie gminnych, wojewódzkich i krajowych programów oraz legislacji prawnych w zakresie problematyki bezdomności.

W skład Grupy ds. Polityki Społecznej wchodzą:

 1. Ewa Zając – MOPS Gdańsk (lider grupy)
 2. Sylwia Gurbisz – TPBA Gdańsk
 3. Beata Świątek-Soldat – MOPS Gdynia
 4. Bogdan Palmowski – CHSD Gdynia
 5. Elżbieta Lokś – MOPS Starogard Gdański
 6. Zofia Sierbińska – MOPS Starogard Gdański
 7. Rafał Stenka – TWP Przystań
 8. Iwona Homik – Stowarzyszenie PROMETEUSZ
 9. Marta Buglińska – Stowarzyszenie PROMETEUSZ
 10. Zdzisława Ługowska – MOPS Sopot
 11. Maria Chlebowska – MOPS Sopot
 12. Agnieszka Nowak – PCPR Monar – Markot
 13. Krzysztof Iwanow – PROB
 14. Janusz Witkowski – PROB
 15. Ewa Bełdowska – PCTWSS w Gdańsku
 16. Piotr Olech – PFWB (organizator grupy z ramienia biura)

Grupa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych członków PFWB i nie tylko. Zapraszamy do współpracy!

Grupa posiada własną podstronę na platformie internetowej, zawierającą wszystkie programy spotkań, materiały merytoryczne i protokoły spotkań. Znajdują się tam także informacje o najbliższych spotkaniach. Podstrona tylko dla zalogowanych członków.

Podstrona Grupy ds. Polityki Społecznej

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.