fbpx

Profilaktyka Bezdomności – program realizowany w Gdyni

Gmina Gdynia wychodzi z założenia, że taniej jest przeciwdziałać bezdomności niż leczyć jej skutki. Dążąc do stworzenia pełnowymiarowego wsparcia w obszarze bezdomności, w roku 2008 rozpoczęła pracę nad wdrożeniem trzeciego poziomu działań – a mianowicie profilaktyki bezdomności. W Gdyńskim Programie Wsparcia Osób Bezdomnych na lata 2008 – 2011 pojawił się więc nowatorki w skali kraju program profilaktyki skierowany do osób zagrożonych bezdomnością. Wszelkiego rodzaju działania prowadzone w tym zakresie mają na celu realne ograniczenie zjawiska bezdomności.

Grupą docelową działań w zakresie profilaktyki bezdomności stali się zarówno pracownicy socjalni (jako osoby wymagające wsparcia w zakresie wiedzy i narzędzi dotyczących rozwiązań w zakresie profilaktyki bezdomnością) jak i osoby zagrożone bezdomnością (potencjalnie bądź bezpośrednio). Profilaktyka bezdomności w Gdyni wyrosła z potrzeby ekonomizacji wsparcia – świadomości, że zatrzymanie osoby/ rodziny w środowisku jest znacznie mniej kosztowne (pod względem psychologicznym, ekonomicznym, społecznym) niż zabezpieczenie jej schronienia w postaci placówki.

Zapraszamy do zapoznania się z szerokim opisem całego programu Prewencji Bezdomności w Gdyni – Karta dobrej praktyki – Gdynia

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.