fbpx

Mieszkania socjalne dla bezdomnych rodzin – Starogard Gdański

Rada Miasta Starogard Gdański wprowadziła uchwałę w 2004 roku zapewniającą każdej rodzinie bezdomnej przebywającej dłużej niż 6 miesięcy w placówce dla osób bezdomnych na koszt MOPS Starogard Gdański mieszkanie socjalne. W praktyce każda kobieta samotnie wychowująca dzieci albo rodzina przebywająca w placówce dłużej niż 6 miesięcy otrzymuje mieszkanie socjalne. Rozwiązanie niniejsze minimalizuje skutki doświadczania wykluczenia społecznego, prowadzi do usamodzielniania osób bezdomnych, a co istotne przynosi wymierne korzyści finansowe gminie, która woli zainwestować w rozwiązanie problemu bezdomności, niż ponosić wysokie koszty utrzymania osób bezdomnych w placówkach dla osób bezdomnych.

Poniżej

Opis dobrej praktyki – Dobre praktyki-1 MOPS Starograd

Uchwały Rady Miasta

0310102[1]

0424226[1]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.