fbpx

Baza Innowacji i Dobrych Praktyk

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności pragnie promować dobre praktyki realizacji usług skierowanych na rzeczywiste rozwiązywanie problemu bezdomności. W tym celu w ramach strategii rozwoju obszaru polityki społecznej postanowiono stworzyć Bazę Innowacji i Dobrych Praktyk. Chcemy promować zarówno skuteczne i efektywne działania w sferze integracji ludzi bezdomnych czy reagowania kryzysowego, jak i przykłady zapobiegania bezdomności. Forum promować będzie innowacyjne, nowatorskie i nowoczesne metody zwalczania bezdomności. Chcielibyśmy, aby niniejsza baza służyła wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy rożnymi organizacjami i instytucjami. Zachęcamy do otwartości i dzielenia się własnymi doświadczeniami, być może działanie realizowane w jednym miejscu, może być z powodzeniem wdrażane w innych miejscach. W Bazie będzie można znaleźć pomysły na inicjatywy czy projekty, a także dane kontaktowe do osób, które opisały dobra praktykę.

Każda osoba, organizacja czy instytucja może zgłosić nam dobrą praktykę! Po zweryfikowaniu jej przez Grupę Polityki Społecznej, zostanie ona umieszczona w Bazie Innowacji i Dobrych Praktyk.

Opis dobrej praktyki prosimy składać na niniejszym formularzu KARTA DOBREJ PRAKTYKI PFWB

Formularz prosimy wysłać na adres biura najlepiej drogą mialową: biuro@pfwb.com.pl

Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.