fbpx

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa – Pomorskie Forum prowadzi szeroką działalność międzynarodową. W związku z naszym doświadczeniem badawczym współuczestniczyliśmy w przygotowaniu dwóch europejskich raportów dotyczących bezdomności, zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwszy raport sporządzony został przez francuską organizację INSEE dla EUROSTATU (Europejskiego Urzędu Statystycznego) w roku 2004. Raport zawiera pierwszą próbę europejskiego opisu bezdomności w kontekście badań realizowanych w całej Europie. Jedyne dane z Polski w tym raporcie pochodzą właśnie z naszych badań. Drugi raport został przygotowany przez grupę badaczy zrzeszonych wokół EOH (Europejskiego Obserwatorium Bezdomności) oraz naukowców różnych instytutów badawczych w całej Europie. Raport ten poświęcony jest definiowaniu bezdomności, opisowi katalogu usług świadczonych w Europie oraz tematyce baz danych zarówno organizacji wspierających, jak i rejestrów osób bezdomnych. Oprócz współpracy badawczej Forum współpracuje z wieloma organizacjami na płaszczyźnie wymiany doświadczeń (m.in. poprzez wizyty studyjne, konferencje, szkolenia). Nasi Partnerzy pochodzą z Holandii, Danii, Czech, Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji, Węgier, Włoch, Belgii, Niemiec.

FEANTSA – Forum jest jedną z pieciu polskich organizacji członkowskich Europejskiej Federacji Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 100 organizacji o zasięgu regionalnym lub krajowym z całej Europy. Forum posiadało swojego przedstawiciela w grupie roboczej do spraw badań i zbierania danych. Obecnie posiada przedstawiciela w Radzie Administracyjnej reprezentującego całą Polskę we władzach FEANTSA.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.