fbpx

Współpraca krajowa

Ogólnopolskie Partnerstwo (POLANTSA) – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Stowarzyszeniem MONAR, Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Związkiem Organizacji Sieć Współpracy BARKA zawiązało ogólnopolskie partnerstwo celem przystąpienia do ogłoszenia o nabór partnerów realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Oficjalne partnerstwo jest wynikiem długiej współpracy polskich organizacji w ramach FEANTSA stąd żartobliwe określenie Partnerstwa POLANTSA.

Porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji3 czerwca 2008 roku przedstawiciele Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  podpisali Porozumienie o Współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Celem współpracy jest zwiększenie efektywności i jakości pomocy świadczonej osobom bezdomnym przebywającym poza systemem pomocy instytucjonalnej.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.