fbpx

Seminarium „Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania bezdomności” (24.09.2009 Człuchów)

Seminarium – Profilaktyka bezdomności – Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania zjawisku bezdomności które odbyło się 24 wrzesień 2009 godz. 11:00, Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, Sala posiedzeń nr 102

Agenda Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa 24.09.2009 Człuchów

Prezentacje seminaryjne:

Zatrudnienie i aktywizacja P.Olech 24.09.09

Integracja społeczna MOPS Człuchów 24.09.2009

Projekt Systematycznie do Celu MOPS Gdańsk

Sprawozdanie:

Protokol Seminarium 24.09.2009

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.