fbpx

Seminarium „Profilaktyka i walka z uzależnieniem od alkoholu” (15.12.2009 Nowy Dwór Gdański)

Seminarium – Profilaktyki Bezdomności – Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności które odbyło się 15 grudnia 2009, o w godzinach 11:00-15:30, Urząd Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, sala Rady Miasta, ul. Wejhera 3

Agenda Seminarium 15.12.2009

Prezentacje seminaryjne:

Uzależnienia osób bezdomnych M.Dębski

Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności B.Palmowski

Gdański Model Pracy z Alkoholikiem MOPS Gdańsk- 2009

Sprawozdanie:

Sprawozdanie_2009_12_15_Nowy_Dwor_Gdanski

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.