fbpx

OKO – Ogólnopolska Konferencja Outreach (7-8.09.2007 Gdańsk)

W dniach 7 i 8 września 2007r. odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja OUTREACH „OKO”. Spotkaliśmy się w Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej w Gdańsku. „OKO” zorganizowano w ramach projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” i zostało zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, przy współpracy Urzędu Miasta Sopotu, Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oraz Stowarzyszenia Monar w Gdańsku.

Konferencja rozpoczęła się w piątek rano, a gości powitał Piotr Olech, który pełnił rolę moderatora. Po kilku słowach wstępu mikrofon przejął dyrektor „Agendy Bezdomności” Wojciech Bystry. Wprowadził on uczestników w temat projektu Agendy podkreślając rolę streetworkingu w projekcie. Pierwszą prelegentką konferencji była Ewa Szczypior – wprowadziła nas w wypracowane standardy streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych w ramach projektu „Agenda Bezdomności”.

Następną prezentację przedstawiała Sylwia Gurbisz, która, na co dzień pracuje, jako streetworker „Agendy Bezdomności” i wprowadza standardy na ulice Gdańska. Ciekawym doświadczeniem dla nas była prelekcja pracowników MOPS Kraków, Iwony Kafel i Bereniki Migdał, które realizują projekt streetworkerski w dwóch wymiarach. Pierwszy skierowany jest do osób bezdomnych, drugi zaś skierowany jest do środowiska dzieci żyjących na ulicy. Projekt ten realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejnymi prelegentami pierwszego dnia konferencji byli Ewa Zarazińska – dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, która była jednym z prekursorów gdańskiego streetworkingu skierowanego do kobiet prostytuujących się, Agnieszka Górska z Marcinem Capigą – Stowarzyszenie „Lambda” Warszawa – pracujący metodą streetworkingu ze środowiskiem mężczyzn uprawiających prostytucję w Warszawie, oraz metodą partyworkingu z młodzieżą, Jarosław Wykusz – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”(cieszymy się niezmiernie, iż w nadmiarze przygotowań ślubnych przyjął Pan nasze zaproszenie i przyjechał z prezentacją), który zaprezentował projekt tzw. Kontakt Busa, którego działania skierowane są do młodzieży z gdańskim blokowisk.

Tuż po przerwie obiadowej mieliśmy okazję zobaczyć bardzo żywiołowe wystąpienie Beaty Domaszewicz – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RWANSKA Radom – realizującą działania głownie za pomocą Autobusu Sportowego i Komputerowego na ulicach Radomia, następnie: Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu – który zaprezentował ciekawe działania streetworkerów skierowane do dzieci żyjących na ulicach Gdańska, Justyna Rękas i Monika Suchta – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i młodzieży „Program Stacja” Warszawa, zaprezentowały działania streetworkerskie skierowane do warszawskich dzieci „ulicy oraz Hostelu Interwencyjnego do tej młodzieży skierowanego. Pierwszy dzień konferencji zakończyła prezentacja Justyny Rozbickiej, która zaprezentowała Sopocki program streetworkingu w sezonie letnim, koordynowanego przez Urząd Miasta Sopotu.

Frekwencja w Centrum Reintegracji pozytywnie nas zaskoczyła. W Konferencji uczestniczyło łącznie około 90 osób. Pojawili się wszyscy zapowiedziani goście. Byli pracownicy MOPSów, organizacji pozarządowych oraz niezwykle ciekawi prelegenci. Pomimo mnogości tematów i ożywionych dyskusji, nikt nie czuł zmęczenia i wszyscy dotrwali do niesamowicie ciekawych pokazów filmowych. Trzeba przyznać, iż filmy wywarły ogromne wrażenie na publiczności. Zaprezentowano oraz opatrzono komentarzem filmy Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej, „Agendy Bezdomności” o pracy trójmiejskich streetworkerów oraz sondę uliczną o bezdomności. Na szczególna uwagę zasługują krótkie filmiki przywiezione przez Andrzeja Orłowskiego i Tomasza Szczepańskiego z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej – Warszawa. Filmiki, bowiem zostały nakręcone przez dzieci, z którymi Andrzej i Tomasz pracują.

Drugi dzień zapowiadał się niezwykle interesująco, gdyż jako pierwsi występowali Andrzej i Tomasz – GPAS Warszawa, realizujący niezwykłą pracę streetworkerską z młodzieżą na terenie Warszawy, następnie Lech Kalita – Monar Gdańsk – odpowiedzialny przez kilka lat za program streetworkerski skierowany do gdańskich narkomanów, barwna prezentacja Marcina Drewniak – Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” Kraków – realizującego pracę streetworkerską z krakowskimi prostytutkami, oraz z młodzieżą żyjącą na ulicy, Malwina Kaszuba i Małgorzata Sobierajska – „Czyste Dźwięki” projekt Urzędu Miasta Sopotu. Ostatnią prezentację drugiego dnia konferencji poprowadzili Aleksandra Charytonow i Arkadiusz Frączyk – Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” Łódź. Niestety, pomimo licznych prób na konferencje nie dojechała Jagoda Władoń – Alternative Dance Warszawa.

Celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń i promowanie pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą OUTREACH (wyjście-sięganie-poza-do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku klienta. Osoby, które zostały zaproszone do prezentacji okazały się niezwykle ciekawymi osobami, z ogromna pasją niesienia pomocy innym. Mieliśmy ogromne szczęście wysłuchać ich i móc podzielić się z innymi naszymi doświadczeniami. Z konferencji udało nam się wynieść dużo istotnych spostrzeżeń i wniosków na jeszcze lepszą pracę w sektorze pomocy społecznej. Spośród najważniejszych wniosków i rekomendacji należy wymienić:

  1. Konieczność szerszego promowania metod „outreach” w tym streetworkingu w ramach polskiego systemu polityki społecznej jako niezwykle skutecznej i ciekawej pracy z ludźmi wykluczonymi społecznie.
  2. Istnieje potrzeba edukowania i szkolenia kadr pomocy społecznej w zakresie streetworkingu. Do dalszego rozwoju metody streetworkingu niezbędne jest systemowe wsparcie instytucji polityki społecznej.
  3. Z biegiem czasu należy zastanowić się nad umocowaniem prawnym pracy streetworkerów.
  4. Streetworking w zależności od grup docelowych (dzieci, młodzież, ludzie bezdomni, środowisko osób prostytuujących się itp.) wyraźnie się różnicuje pod względem metodologii, narzędzi i predyspozycji samych streetworkerów.
  5. Należy integrować środowisko streetworkerów, uwzględniając nie tylko sektor organizacji pozarządowych, które od wielu lat pracują tą prekursorską metodą, ale i instytucje sektora publicznego (Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin).

Konferencję zakończyło spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich. Podczas spotkania pięć organizacji streetworkerskich zawiązało związek organizacji, wyłoniło swoje władze i ustaliło program działań na najbliższy czas.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji Konferencji OKO, zarówno organizatorom, organizacjom współpracującym, osobom i instytucjom prezentujących swoje działania oraz uczestnikom Konferencji. Do zobaczenia na następnej Ogólnopolskiej Konferencji Outreach w następnym roku.

OKO – zaproszenie, program

Prezentacje:

Standardy Streetwork Ewa Szczypior

Ulica GCPU

Program STACJA konferencja OKO

Streetwork Agenda Bezdomności

kontakt_bus

Rakowicka 10

SOPOCKI PROGRAM STREETWORKINGU W SEZONIE LETNIM

prezentacja bezpieczniejsze zwiazki OKO

ppitu

pedagogika ulicy-nowa

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.