fbpx

Konferencja z okazji X-lecia PFWB (29.11.2007 Gdańsk)

Uroczystości X-lecia Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 29 listopad 2007 – Godz. 10.00 – 15.00 – Filharmonia Bałtycka

29 listopada 2007 roku odbyła się Konferencja uświetniająca X-lecie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Uroczystość odbyła się w pięknych wnętrzach Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina na Wyspie Sztuki Ołowiance.

Konferencja była efektem kilku miesięcy pracy całego Forum i spełniła nasze oczekiwania.

Uroczystość rozpoczęła się od koncertu muzyki klasycznej, do którego zaprosili nas Ewa Szczypior i Jerzy Boczoń. Oni, też mieli przyjemność prowadzić pierwszą część konferencji. Kwartet smyczkowy, który składał się ze studentów szkoły muzycznej wprowadził uczestników w podniosłe nastroje. Po koncercie, który odbył się w sali kameralnej „Zielonej”, Jan Mąkosa Prezes Fundacji PFWB z ogromnym wzruszeniem zaprosił wszystkich do obejrzenia filmu z Okazji X-lecia PFWB.

Po obejrzeniu filmu i krótkiej refleksji, Jerzy Boczoń z Ewą Szczypior zaprosili wszystkich obecnych do pierwszego, wprowadzającego panelu zatytułowanego „Partnerstwo w życiu obywatelskim”. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać trzech wybitnych osób. Prelegentami byli: pan Michał Guć (Wiceprezydent Miasta Gdyni) z tematem „Partnerstwo a rozwój lokalny”, pan Jan Szomburg (Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) z tematem „Partnerstwo a rozwój regionu”, oraz pani Ewa Kamińska (Wiceprezydent Miasta Gdańska) z tematem „Partnerstwo a rozwiązywanie problemów społecznych”. Cały panel podsumował Jerzy Boczoń, który występował jako następny prelegent. Przedstawił Genezę Forum a idea społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwszą część zakończyliśmy przerwą na lunch, podczas której przy smakowitych przekąskach i dobrej kawie zaproszeni goście mogli podzielić się refleksjami i  doświadczeniami.

Gospodarzami drugiej części uroczystości byli Aleksandra Dębska-Cenian i Piotr Olech. W pierwszej kolejności zaprosili Ewę Szczypior, która zaprezentowała wypracowywane standardy. Omówiła je w kontekście 10 – ciu lat Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Drugim panelem tego dnia był panel poświęcony „Wpływom aktywności Forum na działania Gmin Aglomeracji Trójmiejskiej”. Wzięli w nim udział dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej Trójmiejsta. Pani Anna Jarosz (Dyrektor MOPS Sopot), pani Mirosława Jezior (Dyrektor MOPS Gdynia), oraz w imieniu pana Jacka Wilczewskiego (Dyrektor MOPS Gdańsk) – rzecznik prasowy – pani Sylwia Ressel.

Badanie socjodemograficzne przedstawił nam Maciej Dębski – pracownik naukowy UG, od lat, ściśle związany z Pomorskim Forum.  Projekt „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” zaprezentowała Joanna Woźniczka z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie. Plany na przyszłość Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności przedstawił jego dyrektor Piotr Olech.

Dla wszystkich zgromadzonych na sali Dębowej, bardzo wzruszająca chwilą okazało się wręczanie nagród i wyróżnień PFWB dla najaktywniejszych osób sektora pomocy ludziom bezdomnym. Tę część uroczystości miała przyjemność prowadzić Katarzyna Stec – członek Prezydium  PFWB, oraz członek Kapituły Nagrody Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Nagrody wręczała pani Krystyna Pajura (Członek Zarządu Województa Pomorskiego).

Na wstępie zostały rozdane listy gratulacyjne dla najbardziej aktywnych członków PFWB i osób ściśle współpracujących z Forum.

Za aktywne tworzenie i wdrażanie modelowych oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezdomności listy gratulacyjne otrzymali:

 • Mirosława Jezior
 • Jacek Wilczewski
 • Anna Jarosz

Za zaangażowaną, twórczą i nowatorską działalność w sektorze pomocy ludziom bezdomnym listy gratulacyjne otrzymali:

 • Jan Mąkosa
 • Bogdan Palmowski
 • Adam Koszutowski
 • Elżbieta Mielcarek
 • Marcin Kowalewski
 • Maria Katarzyna Wróblewska
 • Bożena Dołkowska
 • Piotr Czapnik
 • Maciej Dębski
 • Grażyna Dąbrowska
 • Mieczysław Wacławski
 • Mariusz Kajewski
 • Bogumiła Borkowska

Za nieustanne wspieranie rozwoju systemowych rozwiązań ludziom bezdomnym listy gratulacyjne otrzymali:

 • Władysław Kanka
 • Krystyna Dominiczak
 • Joanna Starga – Pasek
 • Anna Duracz – Walczak

Pierwsze wyróżnienie ze Specjalnymi Podziękowaniami od Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład w stworzenie i rozwój PFWB otrzymał prezes TPBA koło Gdańskie Wojciech Bystry.

Kapituła Nagrody Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności nagrodziła dwie niesamowite osoby. Główne nagrody otrzymały: Ewa Szczypior (Pomorski Urząd Wojewódzki) za całokształt działalności na rzecz budowania spójnego systemu wsparcia osób bezdomnych oraz służby w imię dobra wspólnego, za umiejętność partnerskiego dialogu i współpracy oraz za podstawę łamiącą stereotypy i schematy urzędnika sektora publicznego, oraz Grażyna Sochacka (Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych  Dom Modlitwy AGAPE) za innowacyjność, olbrzymie zaangażowanie i umiejętność partnerskiej współpracy, czynienie rzeczy niemożliwych rzeczami możliwymi, za zarażanie ludzi dobrem oraz pełne oddanie się służbie pomocy ludziom bezdomnych. Obie panie były niezwykle zaskoczone i nie kryły swojego ogromnego wzruszenia.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności uhonorowało Jerzego Boczonia tytułem Honorowego Członka za wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład w stworzenie i rozwój PFWB.

Ostatnim punktem programu dnia, a zarazem bardzo podniosłym momentem dla wszystkich obecnych członków PFWB było uroczyste podpisanie Porozumienia o Współdziałaniu, a dokładnie aktualizacja porozumienia z podmiotami członkowskimi podpisanego 2001 roku.

Całą uroczystość zamknął Marcin Kowalewski Wiceprezes Fundacji PFWB, który wyraził swoje zadowolenie z powierzonej mu roli.

Frekwencja w Filharmonii pozytywnie nas zaskoczyła. W Konferencji uczestniczyło łącznie ponad 100 osób. Pojawili się wszyscy zapowiedziani goście. Byli pracownicy wszystkich organizacji członkowskich PFWB, pracownicy MOPSów, organizacji pozarządowych, jak również pracownicy urzędów.

Program uroczystości:

Program X-lecia PFWB

Prezentacje:

Plany na przyszłość PFWB

Badanie socjodemograficzne M.Dębski

Dialog i partnerstwo dla rozwoju Pomorza_29_11_07_Gdansk Jan Szomburg

Organizacje_czlonkowskie PFWB

Agenda Bezdomności – J.Woźniczka prezentacja 29.11.2007

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.