fbpx

Konferencja Bezdomność a Zdrowie (28.03.2007 Gdańsk)

Seminarium „Bezdomność a Zdrowie” 28 marzec 2007 godzina 11.00 Sala Okrągła Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

Uczestnicy:

Ok 100-150 przedstawicieli sektora służby zdrowia i pomocy społecznej, dziennikarzy i polityków.

Program konferencji:

11.00 – 11.15 Powitanie, słowo wstępne

11.15 – 11.40 Kondycja zdrowotna osób bezdomnych w Trójmieście – Szkic socjologiczny na podstawie badań – MACIEJ DĘBSKI Uniwersytet Gdański;

11.40 – 12.10 Problematyka zdrowia ludzi bezdomnych – perspektywa specjalistów pomocy społecznej i służby zdrowia – PIOTR OLECH Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności;

12.10 – 12.30 Problem ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń zdrowotnych dla ludzi bezdomnych – ROBERT KLIMCZAK MOPS Gdańsk; przedstawiciel POMORSKIEGO NFZ

12.30 – 13.00 Panel Dobrych Praktyk

Stowarzyszenie AGAPE – Kompleksowa pomoc skierowana do ludzi bezdomnych -starszych, schorowanych, uzależnionych

Miasto Gdynia – System współpracy i współdziałania służby zdrowia i pomocy społecznej w obszarze bezdomności

NZOS HOMO-LIBER – Terapia uzależnienia od alkoholu dla osób bezdomnych

13.00 Dyskusja, Podsumowanie i Zakończenie

Zaproszenie na seminarium Bezdomność a Zdrowie

Seminarium Bezdomność a Zdrowie 28.03.2007

Prezentacje:

Poniżej materiały z seminarium (28.03.2007 Gdańsk) podsumowującego projekt „Bezdomność a Zdrowie”

Kondycja zdrowotna ludzi bezdomnych w woj. pomorskim

Szkic problematyki Bezdomność a Zdrowie 28.03.2007

Prezentacja Stowarzyszenia AGAPE 28.03.2007

Poniżej przedstawiamy Kompendium Bezdomność a Zdrowie

Kompendium (2006)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.