fbpx

Seminarium „Praca socjalna w kontekście zdrowia ludzi bezdomnych” (23.09.2010 r. Rumia)

23 września 2010 r.  w Miejskim Domu Kultury w Rumii przy ulicy Mickiewicza 19,  
o godzinie 11  odbyło się seminarium nt. Pracy socjalnej w kontekście zdrowia osób bezdomnych. Organizatorami seminarium były: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumii oraz Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bedomności. 

do pobrania program seminarium

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.