fbpx

Seminaria i Konferencje

PFWB realizuje w każdym roku znaczną ilość seminariów oraz konferencji poświęconych bezdomności. W niniejszej zakładce prezentujemy materiały z niniejszych seminariów i konferencji.

Konferencje – Forum zorganizowało dotychczas około 30 różnych konferencji na temat bezdomności z udziałem wielu uczestników. Konferencje miały charakter zarówno badawczy, projektowy, jak i dotyczyły określonych problemów związanych z bezdomnością.

Seminaria – Forum każdego roku organizuje tematyczne seminaria (minimum 4 seminaria rocznie), które bardziej niż konferencje służą wypracowywaniu konkretnych stanowisk strategicznych Forum. Dotychczas odbyło się około 50 tematycznych seminariów dających niepowtarzalna okazję do wymiany wiedzy i informacji. Rolą seminariów jest wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemne – osobiste – poznawanie się członków oraz integracja. Spotkania organizacji członkowskich Forum odbywają się w całym województwie i za każdym razem w innej placówce dla osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.