fbpx

Grupa ekspercka Komunikacji Społecznej

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA to wszystkie działania skierowane na zewnątrz organizacji, mające na celu permanentne upowszechnianie dorobku Pomorskiego Forum. Grupa odpowiada za kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej bezdomności a także za wypracowanie strategii lobbowania stanowisk Forum w środowisku władz i polityków.

W skład grupy eksperckiej ds. Komunikacji Społecznej wchodzą:

 1. Ewa Szczypior – PUWWP
 2. Tomasz Maruszak – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 3. Agata Chrul – Urząd Marszałkowski
 4. Cezary Horewicz – MOPS Gdynia
 5. Paweł Janowski – PFWB
 6. Adam Koszutowski –  Horyzont Słupsk/ PFWB

Lider grupy – Ewa Szczypior

Opiekun z ramienia Biura – Adam Koszutowski

Wyznaczone terminy najbliższych spotkań w ramach projektu PULS:

 • 09 kwiecień 2010r. g. 12.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB, Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

 • 17 wrzesień 2010r. g. 13.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB,  Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

 • 08 lutego 2011r. o godzinie 14 30

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB, Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

 • 01 marca 2011r. o godzinie 15 00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB,  Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

 • 19 kwietnia 2011r. o godzinie 14 00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB,  Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

 • 05 maja 2011r. o godzinie 14 00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PFWB,  Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.