fbpx

Wizyta studyjna w Trójmieście 25-27.05.2010.

Wizyta studyjna w Trójmieście odbyła się w ramach projektu PULS – Strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności, w ramach priorytetu V – Dobre rządzenie, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA – POKL.05.04.02-00-170/08-00.
Wzięło w niej udział dziesięcioro przedstawicieli sektora pomocy społecznej z całej Polski, pracujących  na co dzień z osobami bezdomnymi.


Wizyta została zrealizowana w dniach 25 – 27 maja 2010 r. Uczestnicy zwiedzili wiele trójmiejskich placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym oraz spotkali się z przedstawicielami organizacji członkowskich PFWB mającymi wkład w kształtowanie polityki społecznej w regionie. Zwieńczeniem wizyty była Ogólnopolska Konferencja dotycząca zapobiegania bezdomności w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do pobrania TUTAJ

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.