fbpx

Wizyta studyjna w Trójmieście 22-25.11.2010.

W ramach działania Akademii Partnerstwa Społecznego odbyła się kolejna wizyta studyjna połączona z warsztatami specjalistycznymi. Tym razem gościliśmy przedstawicieli obszaru aktywnej integracji z terenu Dolnego Śląska. Uczestnicy mieli okazję nie tylko odwiedzić placówki dla osób bezdomnych ale także wziąć udział w seminarium   na temat  standardów w pomocy społecznej. Dodatkowo również odbyły się warsztaty dotyczące asystowania oraz streetworkingu. Placówki, które odwiedzili uczestnicy to: ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy Dworcu PKP, Noclegownia na ul. Mostowej, Pogotowie Socjalne, Centrum Integracji Społecznej, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.