fbpx

Wizyta studyjna w Trójmieście 20-22.10.2010.

W ramach Akademii Partnerstwa Społecznego, odbyła się  wizyta studyjna skierowaną do kadry kierowniczej pomocy społecznej, w dniach  20 – 22 października 2010r.

Udział w niej umożliwił wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w zakresie partnerstwa, a także  przedstawienie dorobku wypracowanego przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Wizyta miała bardzo kameralny charakter, udział wzięło w niej osiem osób, byli to przedstawiciele z Lublina,  Stargardu Szczecińskiego, Aleksandrowa Łódzkiego.  Rafał Stenka wraz z Karoliną Czapską zajęli się opieką i wcielili się w rolę przewodników. W ramach wizyty goście odwiedzili MOPS  w Gdańsku i Gdyni,Ogrzewalnie przy dworcu PKP w Gdańsku, Noclegownię dla  osób bezdomnych , Centrum Integracji Społeczne, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Całodobowe Pogotowie Socjalne, Dom Wspólnotowy w Gdyni. Serdecznie dziękujemy kadrze zaangażowanej w przygotowanie i realizację wizyty.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.