fbpx

Szkolenie – Tworzenie i Pisanie Projektów 2007

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy i wyrównanie poziomów wiedzy wśród organizacji zajmujących się bezdomnością a piszących projekty i aplikujących po środki finansowe. Zależało nam na uczestnictwie małych i średnich organizacji, którym brakuje wiedzy i doświadczenia w aplikowaniu o środki.

Uczestnicy w trakcie szkolenia wypracowali własne koncepcje projektów. Stworzyli i spisali wszystkie podstawowe elementy wymyślonych przez siebie przedsięwzięć.

 Podczas szkolenia poruszano następujące kwestie:

Þ     Diagnozowanie problemów

Þ     Analiza mocnych i słabych stron organizacji

Þ     Tworzenie celi projektowych

Þ     Zadania projektowe

Þ     Planowanie Harmonogramu (Wykres Gantta)

Þ     Kompleksowe tworzenie budżetu projektu

Þ     Elementy komunikacji w projekcie

Þ     Inne kwestie

 Szkolenie składało się z czterech spotkań:

I spotkanie odbyło się 17 maja 2007r. o godzinie 9.00 w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim na ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku

II i III spotkanie odbyło się 29 maja 2007r. i 21 czerwca 2007r. o godzinie 9.00 w Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku na ulicy Grunwaldzkiej 5
w Gdańsku

 IV spotkanie odbyło się 3 lipca 2007r. o godzinie 9.00 w Gdańskiej Fundacji Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta na ulicy Równej 14 w Gdańsku

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.