fbpx

Szkolenie- Praca z trudnym klientem 11-13 kwietnia 2011

Szkolenie 11-13.04.2011 – Praca z trudnym klientem

W dniach 11-13.04.2011 zrealizowane zostało szkolenie zt. Praca z trudnym klientem. Szkolenie odbyło się w kompleksie szkoleniowo-wypoczynkowym Kozi Gród w Pomlewie, malowniczej miejscowości otoczonej lasem.
W szkoleniu uczestniczyło 25 osób z 13 organizacji członkowskich Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, w tym pracownicy 5 organizacji, które weszły w poczet organizacji członkowskich na ostatnim Walnym Zebraniu 24-03-2011. Szkolenie poprowadziła Pani Edyta Rudzka-Kuźmińska – trener zewnętrzny, doradca zawodowy, pedagog, socjoterapeuta, mediator, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta systemowy.
Tematyka, zakres oraz obrane formy pracy wzbudziły duże zainteresowanie uczestników szkolenia.  Bardzo wysoko oceniono zarówno aspekt merytoryczny, jak i organizacyjny. Zdaniem uczestników najcenniejsze okazały się: treść, sposób prowadzenia zajęć (prace w grupach, elementy dramy, pogadanki) i ogólne przygotowanie merytoryczne trenera. Wykłady nie miały wyłącznie charakteru teoretycznego – co ważne – wiedza teoretyczna przedstawiana była zawsze w kontekście praktycznych zastosowań.

więcej informacji TUTAJ

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.