fbpx

Szkolenie – Praca nad motywacją oraz tworzenie grup wsparcia wśród osób zagrożonych wyłączeniem społecznym 2005

 Szkolenie to odbyło się w dniach 5 październik 2005 roku w Kaszubskiej Strzesze, uczestniczyło w nim 25 przedstawicieli organizacji członkowskich oraz osób współpracujących z PFWB

Prowadzący – Rafał Kisiel – psychoterapeuta, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku.

Cele szkolenia:

  1. Rozeznanie i nauka wykorzystywania własnych możliwości w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wiedzy o psychologicznych aspektach wykluczenia, wiedzy i umiejętności motywowania do zmiany oraz tworzenia grup wsparcia.

Część I

Rozwój osobistego potencjału w pomaganiu.

1. Doświadczenia osobiste uczestników szkolenia dotyczące kontaktów z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

2. Wpływ doświadczeń własnych na kontakty z klientami.

3. Zasoby i ograniczenia osób pomagających – autodiagnoza.

4. Cechy i zasady dobrego kontaktu:

  • zasady ogólne dobrego kontaktu
  • niezaborcza życzliwość przy kontakcie motywującym

 Część II

Psychologiczne aspekty sytuacji osób zagrożonych wyłączeniem społecznym.

1. Aspekt psychologiczny:

  • skrypt okresu rozwojowego
  • wykluczenie systemowe
  • „wyuczona bezradność”
  • emocje i myśli towarzyszące w/w sytuacji
  • „samospełniające się proroctwo”

2. Wykorzystanie wiedzy o psychologicznych aspektach do motywowania do zmiany.

3. Związki przyczynowo – skutkowe wykluczenia społecznego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

 Część III

Grupy wsparcia.

1. Organizowanie i zasady grup wsparcia

2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące prowadzenia grupy wsparcia.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.