fbpx

Szkolenie – Modele i standardy w obszarze bezdomności – prawda i mity na temat wychodzenia z bezdomności 2009

 

Szkolenie – Modele i standardy w obszarze bezdomności – prawda i mity na temat wychodzenia z bezdomności 2009 zrealizowane dla członków Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w okresie 1-3 października 2009  w ramach projektu „Puls – strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”, w ramach priorytetu V – dobre rządzenie, finansowanego z POKL UDA – POKL.05.04.02-00-170/08-00.

 Szkolenie wykorzystywało aktywne metody – pracę grupową, dramę, dyskusje panelowe.  W planie szkolenia znajdowało się m.in. wypracowanie stanowiska PFWB w zakresie rozumienia terminu wychodzenia z bezdomności a także analiza skuteczności narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia pracy w zakresie wyprowadzania z bezdomności (prawda i mity na temat hierarchizacji placówek – w tym omówienie idei hierarchizacji placówek, standardów placówek oraz regulaminów placówek, praw i obowiązków instytucji oraz praw i obowiązków osób bezdomnych).  Zajęcia prowadzone były w oparciu o standardy wypracowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W szkoleniu uczestniczyło 25 uczestników, reprezentujących 13 organizacji członkowskich Pomorskiego Forum (Uniwersytet Gdański, Stowarzyszenie AGAPE, Fundacja FES, MOPS Gdańsk, MOPS Sopot, MOPS Gdynia, MOPR Słupsk, Stowarzyszenie Horyzont, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, MONAR MARKOT, Stowarzyszenie Prometeusz, TPBA, Stowarzyszenie Przystań, Stowarzyszenie Osiem) oraz samą Fundacje PFWB.

 Szkoleniowiec: Aleksandra Dębska – Cenian

 Miejsce realizacji szkolenia: Kompleks Wypoczynkowy  SZARLOTA Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna www.szarlota.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.