fbpx

Szkolenie – Innowacyjne metody pracy z osobami bezdomnymi 2010

Szkolenie dla członków Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizowane w ramach projektu „PULS – Strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”,   w ramach priorytetu V – Dobre rządzenie, realizowanego w ramach działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA – POKL.05.04.02-00-170/08-00

 Okres realizacji szkolenia: 14 – 16 Kwiecień 2010 (łącznie 24 godziny szkoleniowe). Przyjazd na miejsce szkoleniowe w środę 14 kwietnia do godz. 11.00, wyjazd piątek 16 kwietnia około godziny 17.00

Miejsce realizacji szkolenia: Pałac w Godętowie położony 9km od Lęborka i 40km od Trójmiasta, bezpośrednio przy drodze nr 6 Szczecin-Trójmiasto. www.palacgodetowo.pl

 Koncepcja szkolenia: szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji członkowskich, które posiadają niewielki staż w pracy z osobami bezdomnymi, a także przedstawicieli, którzy weszli w poczet organizacji członkowskich na najbliższym Walnym spotkaniu 25 marca 2010r. Wykorzystując aktywne metody – pracę grupową, dyskusje panelowe uczestnicy szkolenia zapoznali się z dorobkiem wypracowanym przez Pomorskie Forum. Zajęcia prowadzone były w oparciu o standardy wypracowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

 Osoby prowadzące szkolenie: trenerzy wewnętrzni Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

  • Anna Michalska TPBA Koło Gdańskie
  • Adam Koszutowski Stowarzyszenie HORYZONT
  • Justyna Rozbicka CIS TPBA Koło Gdańskie
  • Marcin Kowalewski MOPS Gdynia
  • Aleksandra Dębska – Cenian MOPS Gdynia

plan szkolenia

podsumowanie szkolenia14-16 kwiecień 2010r.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.