fbpx

Szkolenie – Filozofia pomagania, etyka, wartości i zasady we wspieraniu i pomaganiu ludziom doświadczającym bezdomności 2006

Szkolenie przeznaczone było dla członków Forum i dla pracowników partnerstwa w projekcie „Agenda Bezdomności …”. Odbyło się w dniach 28 – 30 czerwca 2006r. Gospodarstwie Agroturystycznym „Kaszubska Strzecha” w Goręczynie.

Szkolenie prowadzili – Piotr Olech i Aleksandra Dębska. Udział – 25 osób.

Pomimo ścisłego wstępnego zaplanowania przebiegu szkolenia, w rzeczywistości nie dało się trzymać kolejności ani długości poszczególnych bloków tematycznych. Jednakże udało się zrealizować całość zaplanowanej tematyki a zawierała ona następujące bloki tematyczne:

  • Etyczne fundamenty pomagania (dlaczego i po co pomagamy?)
  • Wartości i założenia aksjologiczne pomagania (jakie wartości leżą u podstaw pomagania?)
  • Modele świadczenia pomocy (Jak pomagać? – najważniejsze paradygmaty)
  • Kim jest człowiek, któremu pomagamy (bezdomny, człowiek bezdomny, człowiek zagrożony marginalizacją, człowiek w sytuacji bezdomności, po prostu człowiek, wykluczony społecznie)
  • Relacja pomagania drugiemu człowiekowi (klient, podopieczny, wychowanek, beneficjent, uczestnik, petent)
  • Wymagania stawiane osobie pomagającej – kodeks
  • Misja organizacji i instytucji niosących pomoc

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.