fbpx

Szkolenie ewaluacyjne 2010

Głównym tematem trzydniowego szkolenia ewaluacyjnego w Starych Jabłonkach był dokument strategii PFWB uchwalony w 2008 roku. Staraliśmy się wspólnie ocenić jego aktualność oraz stopień osiągania poszczególnych celów i kierunków działań. Dużo miejsca zajęły także rozważania na temat roli Forum wobec organizacji członkowskich, jego przyszłości, nowych perspektyw a w konsekwencji zmian w założeniach strategii, które zostały uwzględnione w nowelizacji. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu PULS –  strategia rozwoju…

Prowadziła szkolenie i moderowała dyskusje Alicja Zajączkowska.

Poniżej, do pobrania znowelizowane matryce strategii rozwoju PFWB w poszczególnych obszarach oraz najważniejsze wnioski z dyskusji:
TUTAJ

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.