fbpx

Szkolenie – Choroba Alkoholowa w kontekście Problemu Bezdomności 2004

Szkolenie to odbyło się w terminach 23, 29, 30 listopad 2004r. godziny od 8:00 do 16:00 w Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku ul Grunwaldzka 5 (były Pałac Ślubów). Uczestnikami szkolenia byli pracownicy trójmiejskich schronisk i noclegowni na codzień pracujący jako opiekunowie, pracownicy zajmujący się problematyką bezdomności zatrudnieni zarówno w sektorze ngo’s, jak
i w sektorze publicznym. Uczestniczyło blisko 20 osób. Szkolenie zostało podzielone na dwie części:

Þ        „Problem aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych w kontekście choroby alkoholowej”  Prowadzący – Aleksandra Dębska – psycholog, pracownik Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
w Gdańsku, psycholog projektu „12 odważnych ludzi…”

Þ        „Choroba Alkoholowa a Syndrom Bezdomności” Prowadzący – Rafał Kisiel – psychoterapeuta, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Gdańsku.

 Aleksandra Dębska – 23 listopada 2004

„Problem aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych w kontekście choroby alkoholowej”

 BEZDOMNOŚĆ A UZALEŻNIENIE

 • Specyfika alkoholizmu w kontekście bezdomności
 • Sposoby radzenia sobie z alkoholizmem w kontekście bezdomności
 • Alkoholizm bezdomnych a możliwość aktywizacji zawodowej
 1. KOMPONENTY WPISANE W BEZDOMNOŚĆ
 • Definicja bezdomności
 • Bezdomność jako przejaw kryzysu chronicznego oraz braku zachowań zaradczych
 • Bezdomność a pojęcie zewnątrzsterowności oraz wyuczonej bezradności
 • Życie w placówkach jako przejaw życia w instytucjach totalnych
 1. PROBLEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ A WYIZOLOWANIE SPOŁECZNE OSÓB BEZDOMNYCH
 • Wymagania, jakie są stawiane osobom bezdomnym w obrębie aktywizacji zawodowej
  i społecznej
 • Pojęcie wyizolowania społecznego. Cztery poziomy wyizolowania społecznego a możliwość
  aktywizacji społecznej zawodowej
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych w warunkach trójmiejskich schronisk
  i noclegowni – próba wypracowania wspólnego stanowiska

 Rafał Kisiel – 29, 30 listopada 2004

„Choroba Alkoholowa a Syndrom Bezdomności”

 WIEDZA O UZALEŻNIENIU

 • Uzależnienie od alkoholu jest chorobą
 • Kryteria diagnostyczne Zespołu Uzależnienia od Alkoholu
 • Sposoby diagnozowania
 1. WPŁYW MECHANIZMÓW UZALEŻNIENIA NA KONTYNUOWANIE PICIA I OPÓR PRZED LECZENIEM MIMO NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI PICIA
 • Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania
 • Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć
 • Mechanizm Rozpraszania „JA”
  • Wykorzystanie wiedzy dotyczącej mechanizmów alkoholowych do interwencji
   i motywowania do leczenia
 1. MOTYWOWANIE DO LECZENIA
 • Zasady dobrego kontaktu z klientem
 • Interwencja i motywowanie do leczenia – sposoby
 1. PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
 • Cele i zasady terapii
 • Program, organizacja i przebieg terapii
 • Trudności doświadczane przez pacjentów w trakcie terapii
 1. GRUPY SAMOPOMOCOWE
 • Cele i zasady udziału osób uzależnionych w mityngach ruchu AA
 • Korzyści płynące z uczestniczenia w mityngach
 • Wartość programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji
 1. SYNDROM BEZDOMNOŚCI A UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU
 • Wzajemne wpływy i zależności uzależnienia od alkoholu i bezdomności
 • Specyfika osoby uzależnionej, która pozostaje bezdomna

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.