fbpx

Szkolenie – Budowanie strategii, monitorowania i ewaluowania działań oraz projektów prowadzonych przez organizacje i instytucje zajmujące się pomocą ludziom bezdomnym 2007

Drugim cyklem szkoleniowym w roku 2007 było szkolenie w zakresie budowania strategii, monitorowania i ewaluowania działań oraz projektów prowadzonych przez organizację i instytucje zajmujące się pomocą ludziom bezdomnym.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali terminy i pojęcia monitorowania, strategii, oraz czym jest strategia. Zasady, procedury i narzędzia prowadzenia monitoringu i ewaluacji a także tworzenia strategii. Szkolenie było prowadzone przez ogólnopolskich ekspertów w zakresie prowadzenia ewaluacji i budowania strategii.

Podczas szkoleń poruszono następujące kwestie:

Þ     Termin i pojecie – Monitorowanie

Þ     Termin i pojęcie – Ewaluacja

Þ     Zasady, procedury i narzędzia prowadzenia Monitoringu i Ewaluacji

Þ     Czym jest Strategia (strategia organizacyjna, projektowa, systemowa)

Þ     Zasady, procedury i narzędzia tworzenia Strategii

Þ     Warsztaty – Dyskusja na oczekiwaniami, uwagami i spostrzeżeniami do projektu

Þ     Zaplanowanie obszarów ewaluacji Pomorskiego Forum oraz obszarów pracy nad strategią PFWB.

Odbyły się 3 spotkania grupy szkoleniowej.

I spotkanie odbyło się 26 września 2007r. o godzinie 10.00 w Instytucie Filozofii i Socjologii
i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku

 II i III odbyło się 16 i 17 listopada 2007r. w Zamku w Krokowej i było to wyjazdowe szkolenie.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.