fbpx

Szkolenie – Aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 2005

Szkolenie to odbyło się w dniach 6 październik 2005 roku w Kaszubskiej Strzesze, uczestniczyło w nim 25 przedstawicieli organizacji członkowskich oraz osób współpracujących z PFWB

 Prowadzący – Leszek Michno – Fundacja PINEL Polska.

1.       Wykluczenie społeczne:

 • Przyczyny wykluczenia społecznego
 • Grupy zagrożone lub wykluczone społecznie
 • Bezdomność

Powody bezdomności na podstawie materiałów rządowych:

 • Przyczyny bezdomności (według Eugeniusza Moczuka);
 • Miejsce wykluczonych społecznie na rynku pracy;                                                                  

2.       Metody pracy z wykluczenymi społecznie:

 • Co to jest jobcoaching
 • Klienci jobcoachingu
 • Dlaczego jobcoaching?
 • Jobcoaching w praktyce
 • Kto może zostać jobcoachem

 3.       Poprzez nawyki do pracy:

 • Różne formy zatrudnienia socjalnego
 • Czym jest firma socjalna
 • Funkcje firmy socjalnej
 • Możliwości tworzenia firmy socjalnej w Polsce
 • Elementy tworzenia firmy socjalnej

Podstawowe koszty związane z tworzeniem i prowadzeniem firmy socjalnej

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.