fbpx

Szkolenia – Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w woj. pomorskim 2008

W miesiącach wrzesień – listopad 2008, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizowało cykl szkoleń w ramach projektu pn.: Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim w ramach poddziałania 7.1.3 POKL 2007-2013 (nr projektu POKL.07.01.03-22-002/08). 

 Pomorskie Forum przeprowadziło 18 szkoleń w ramach dwóch bloków  szkoleniowych :

  • Moduł I – Narzędzia Aktywnej Integracji
  • Moduł III – Praktyczne aspekty wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej

 Szkoleniowcy Pomorskiego Forum prowadzili zajęcia łącznie dla 360 pracowników sektora pomocowego województwa pomorskiego.

 Szkolenia prowadzili:

  1. Aleksandra Dębska – Cenian                     PFWB
  2. Piotr Olech                                               PFWB
  3. Mariusz Wilk                                            GONG/Centrum Interwencji Kryzysowej

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.