fbpx

Grupa ekspercka Edukacji

Grupa ekspercka ds. edukacji pracuje na rzecz rozwoju PFWB, w ramach którego podnoszona jest skala, zasięg i jakość działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków.  Odpowiada za planowanie i wdrażanie działań edukacyjnych oraz za wyłonienie trenerów PFWB. Także monitoruje i diagnozuje potrzeby edukacyjne członków PFWB.

W skład grupy wchodzą:

  1. Katarzyna Stec – MOPS Gdynia/FES Gdańsk
  2. Bożena Dołkowska – MOPS Gdańsk
  3. Justyna Rozbicka – TPBA Koło Gdańskie
  4. Anna Michalska – TPBA Koło Gdańskie
  5. Sylwia Gurbisz – TPBA Koło Gdańskie
  6. Beata Prusak  – PFWB

Lider grupy – Katarzyna Stec – MOPS Gdynia/FES Gdańsk

Opiekun z ramienia biura – Beata M. Prusak

Wyznaczone terminy najbliższych spotkań w ramach projektu PULS:

  • 29 października 2010 r.
  • 13 grudnia 2010 r. g.8.00
  • 21 marca2011 r.

Spotkania odbędą się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej na ulicy Floriańska 3 w Gdańsku Nowym Porcie.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.