fbpx

AKADEMIA PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO – oferta szkoleniowa

AKADEMIA PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO

Zapraszamy serdecznie do podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych, prowadzonych przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w ramach AKADEMII PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO. Oferujemy udział w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów Pomorskiego Forum – wieloletnich praktyków, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Naszą nadrzędną myślą jest traktowanie edukacji jako przemyślanego, profesjonalnie przygotowanego procesu,  prowadzącego do rozwoju. W realizowanych przez nas przedsięwzięciach kładziemy nacisk na rozwój potencjału – każdej pojedynczej osoby, a także tworzonych przez te osoby instytucji i partnerstw.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach w następujących tematach:

  • Narzędzia aktywnej integracji osób wykluczonych
  • Standardy pracy z osobami bezdomnymi – od ulicy do samodzielności życiowej
  • Budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej w mediach
  • Przesłanki sukcesu w pomocy Społecznej: diagnoza, budowa partnerstwa, wykorzystywanie zasobów lokalnych, standaryzacja, wykorzystanie środków, dobre praktyki w tym zakresie
  • Wypalenie zawodowe pracowników sektora pomocy społecznej – czym jest, jak mu zapobiegać
  • Pisanie projektów i prowadzenie pracy metodą projektową
  • Badania w obszarze pomocy społecznej – dobra diagnoza jako punkt wyjścia do budowania programów działania i strategii pomocy
  • Jak dobrze budować zespół pracowniczy – integracja, komunikacja i motywacja, jako elementy sukcesu organizacji/instytucji.

Oferujemy także szkolenia „szyte na miarę”, dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb i obszarów zainteresowań. Istnieje również możliwość wzbogacenia szkoleń wizytami studyjnymi w wybranych organizacjach członkowskich Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Realizujemy szkolenia na terenie Trójmiasta a także w Państwa organizacjach.

Więcej informacji uzyskać mogą Państwo kontaktując się z działem szkoleń i edukacji Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności telefonicznie (058 341 – 17 -20) bądź mailowo: k.czapska@pfwb.com.pl

Informacje o trenerach Akademii

Zrealizowane szkolenia

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.