fbpx

Projekt MPHASIS – Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska

Raporty przygotowane w ramach projektu MPHASIS i na potrzeby seminarium zrealizowanego 5 grudnia 2008 w Warszawie

Raport MPHASIS – Jak zwiększyć wiedzę o bezdomności

Raport MPHASIS – Charakterystyka sytuacji Polski w kontekście badania problematyki bezdomności

Link do materiałów z semianrium

http://www.pfwb.com.pl/partnerzy/projekt-mphasis/seminarium-mphasis-5-12-2008/


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.