fbpx

Mieszkalnictwo i bezdomność – raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego

Mieszkalnictwo i bezdomność – raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego – Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z Korespondentem Europejskiego Obserwatorium Bezdomności Julią Wygnańską oraz polskimi organizacjami członkowskimi FEANTSA (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas Kielce, Stowarzyszenie MONAR, Fundacja BARKA)

Raport opracowany na podstawie Kwestionariusza „Mieszkalnictwo i bezdomność” Europejskiej Federacji Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi FEANTSA.  Niniejszy kwestionariusz wypełniany był przez wszystkie kraje członkowskie UE, na potrzeby realizacji europejskiej konferencji poświęconej mieszkalnictwu w kontekście bezdomności, która odbyła się 13-14 listopada 2008 w Cardiff.

Mieszkalnictwo a bezdomność – Piotr Olech

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.