fbpx

Raporty z innych badań

W niniejszej zakładce umieszczamy raporty z innych badań przeprowadzanych przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz inne instytucje i organizacje. Zapraszamy do rozwinięcia zakładki i zapoznania się z materiałem.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.