fbpx

Pomorski Instytut Badań nad Bezdomnością – oferta badawcza

Pomorski Instytut Badań nad Bezdomnością (PIBnB)

przy

Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wykorzystując swoją szeroką wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze badawcze powołało Pomorski Instytut Badań nad Bezdomnością. Wiedza badawcza oraz metodologia zebrana podczas wieloletniej pracy wszystkich organizacji członkowskich Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, a także szeroko zakrojona współpraca z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi wyższymi placówkami edukacyjnymi daje pełną możliwość realizacji wszystkich etapów procesu badawczego począwszy od wypracowania koncepcji badania po napisanie i prezentację profesjonalnego raportu.

Instytut realizuje szeroką ofertę usług badawczych realizowanych w ramach działalności odpłatnej Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Ofertę kierujemy do podmiotów sektora publicznego, pozarządowego i publicznego zainteresowanych badaniem zjawiska bezdomności zarówno w wymiarze ilościowym i jakościowym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszelkie osoby i podmioty zainteresowane realizacją badań w zakresie bezdomności, prowadzonych przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w ramach Pomorskiego Instytutu badań nad Bezdomnością.

W prace PIBnB zaangażowane są osoby z wieloletnim doświadczeniem badawczym, które zrealizowały dotychczas wiele bezprecedensowych badań w polu bezdomności.

1. OFEROWANE USŁUGI POMORSKIEGO INSTYTUTU BADAŃ nad BEZDOMNOŚCIĄ czyli o tym, co możemy robić dla naszych klientów:

a) realizacja badań społecznych z zakresu bezdomności

b) realizacja lokalnych diagnoz i analiz systemu wsparcia osób bezdomnych

c) analiza lokalnych zasobów (analiza potencjału) w zakresie wsparcia osób bezdomnych

d) analiza lokalnych potrzeb (analiza barier) w zakresie wsparcia osób bezdomnych

e) opracowywanie koncepcji i prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektów unijnych związanych z problematyką bezdomności

f) udzielanie konsultacji w zakresie metodologii prowadzenia badań ilościowych i jakościowych w zakresie problematyki bezdomności

g)  tworzenie praktycznych rekomendacji z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej wykonywanej z osobami bezdomnymi.

W PIBnB istnieje możliwość nie tylko realizacji badania od początku do końca, ale również zamawiania poszczególnych jego etapów, a w szczególności:

a) budowania ilościowych oraz jakościowych narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji badań naukowych, diagnoz i analiz w zakresie problematyki bezdomności

b) budowania i zarządzania statystycznymi bazami danych

c) analizy statystycznej zebranych już wyników

d) opracowywania raportów i analiz badawczych z danych już zebranych

e) przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prowadzonych badań

f) realizacji badań terenowych

g) realizacji profesjonalnych szkoleń ankieterskich

2. GRUPY DOCELOWE PIBnB czyli o tym, kto może być respondentem?

a) osoby wykluczone społecznie, w szczególności osoby bezdomne

b) specjaliści pracujący na rzecz wsparcia osób wykluczonych społecznie, a w szczególności:

liderzy organizacji pozarządowych prowadzący różnego rodzaju placówki pomocowe

pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi pracujący na rzecz osób wykluczonych społecznie

kadra zarządzająca Ośrodków Pomocy Społecznej (kierownicy, dyrektorzy, inne osoby mające wpływ na kształt polityki społecznej i pracy socjalnej wobec osób wykluczonych społecznie)

c) przedsiębiorcy i pracodawcy

d) przedstawiciele środowiska politycznego, a w szczególności przedstawiciele urzędów miast i województw (wydział spraw społecznych, wydział edukacji, wydział gospodarki komunalnej, wydział polityki społecznej)

e) lokalna społeczność mieszkańców, w szczególności młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz ich rodziców

Osoby, instytucje bądź organizacje zainteresowane oferta PIBnB proismy o kontakt:

Maciej Dębski – Koordynator PIBnB

Mobil: 512 474 482, e-mail: m.debski@pfwb.com.pl

Łukasz Browarczyk

Mobil: 509 719 642, e-mail: lukasz.browarczyk@pfwb.com.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.