fbpx

Badanie kondycji mieszkalnictwa społecznego

Badanie kondycji mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce

Badanie finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Szanowni Państwo

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego oraz we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza badanie kondycji mieszkalnictwa w największych polskich miastach. Przedsięwzięcie może się powieść tylko przy wparciu i zaangażowaniu urzędów miejskich poszczególnych miast. Dzięki badaniu zamierzamy odtworzyć tendencję zmian w mieszkalnictwie w kraju. Pragniemy powiedzieć o kondycji sektora mieszkaniowego przed planowanymi zmianami w ustawie o ochronie lokatorów, które mają m.in. umożliwić eksmitowanie niektórych lokatorów bezpośrednio do placówek dla osób bezdomnych.

Pragniemy zebrać dane dotyczące trzech ostatnich lat (2008, 2009 i 2010). Pytanie o sytuację w tym okresie pozwoli nakreślić tendencję, kierunek, w którym zmienia się kondycja mieszkaniowa największych polskich miast.

Dla tego na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) wnosimy o udzielenie informacji dotyczącej kwestii przedstawionej poniżej.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnosimy o udostępnienie nam tej informacji poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz odesłanie jej pocztą na podany poniżej adres biura.

Ankieta w wersji elektronicznej jest również dostępna poniżej

Kondycja mieszkalnictwa społecznego w Polsce – wybrane wyniki badań

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

80-245 Gdańsk Wrzeszcz

ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Łukaszem Browarczykiem, lukasz.browarczyk@pfwb.com.pl, 509-719-642

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.