fbpx

Badania WERBEL

W załączeniu umieszczamy 6 raportów podsumowujących całą kampanię

Socjologiczno-lingwistyczne badanie przekazu i treści zawieranych w przekazach medialnych dot. osób bezdomnych – raport pre

Socjologiczno-lingwistyczne badanie przekazu i treści zawieranych w przekazach medialnych dot. osób bezdomnych –raport post

Badanie skuteczności całej kampanii medialnej (badanie internetowe)

RAPORT Z BADANIA SKUTECZNOŚCI WIZUALNEJ CZĘŚCI KAMPANII

    Zachęcamy do ich lektury i zbierania wniosków do realizacji następnej kampanii!

    Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.