fbpx

Zbiór danych badań socjodemograficznych

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością udostępniamy Wam kawał naszej wiedzy, a za razem historii.

Zebrane od 2003 roku kwestionariusze, bazy danych oraz raporty dotyczące badania socjodemograficznego. Mamy nadzieje, że te informacje przydadzą się Państwu w zarówno pracy naukowej jak i tej związanej z pomocą bezpośrednią ludziom bezdomnym.

rok kwestionariusz
baza danych
raport
2003 Kwestionariusz 1 – 2003

Kwestionariusz 2 – 2003

Kwestionariusz 3 – 2003

baza2003 Maciej Dębski – Raport badania socjodemograficznego 2003

Piotr Olech – Przebieg badania 2003

2005 Kwestionariusz 1 – 2005

Kwestionariusz 2 – 2005

baza_2005 M.Dębski/P.Olech – Raport Badanie Socjodemograficzne 2005
2007 Kwestionariusz 1 – 2007

Kwestionariusz 2 – 2007

baza_2007 M.Dębski – raport badania socjodemograficznego 2007
2009 Kwestionariusz_1_2009

Kwestionariusz 2 – 2009

baza_2009 Analiza wyników badania 2009
2011 Kwestionariusz 1-2011

Kwestionariusz 2-2011

baza_2011 Maciej Dębski- Raport badania socjodemograficzne 2011

Sposób cytowania plików pobranych z tej strony internetowej:

BADANIA SOCJODEMOGRAFICZNE, raporty: IMIE NAZWISKO autora, tytuł raportu, ([rok]). Badanie socjodemograficzne [rok]. www.pfwb.com.pl [dokładna data pobrania];
Badanie socjodemograficzne, kwestionariusze [rok]. www.pfwb.com.pl [dokładna data pobrania];
Badanie socjodemograficzne: baza danych [rok]. www.pfwb.com.pl [dokładna data pobrania].

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.