fbpx

Badanie socjodemograficzne 2013

Badanie socjodemograficzne 2013

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności po raz siódmy przeprowadziło badania socjodemograficznego portretu zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim. Badanie odbyło się się w dniach 6-7 grudnia 2013 roku (piątek-sobota) od wczesnych godzin rannych po późne godziny nocne. Tak jak w latach poprzednich  zostało ono rozciągnięte również na weekend z poniedziałkiem 10 grudnia włącznie. Głównym celem realizowanych badań jest oszacowanie skali zjawiska bezdomności instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej w województwie pomorskim oraz określenie najważniejszych problemów osób biorących udział w badaniu. Jak co zwykle narzędziem badawczym był zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) oraz dla bezdomnych dzieci i młodzieży (do 18 roku życia), który był wypełniany przez rodziców albo prawnych opiekunów.

Narzędzie badawcze osoba dorosła

Narzędzie badawcze osoba nieletnia

Metodologia realizacji badania

Wyniki prezentujemy w zestawieniu tabelarycznym. Pierwszy plik zawiera zestawienie analizy częstości pojawiania się konkretnych odpowiedzi. Czytelnik znajdzie tam najważniejsze dane opisujące pomorską bezdomność. Natomiast w drugim dokumencie prezentujemy bardziej zaawansowane zestawienia, w których krzyżujemy najważniejsze dla nas informacje z takimi ziemnymi, jak płeć, wiek, czas pozostawania w bezdomności.

Badanie socjodemograficzne 2013. Analiza częstości.

Badanie socjodemograficzne 2013. Tabele krzyżowe.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.