fbpx

Raporty z badań

Diagnoza_raport_2001

Diagnoza_raport_2003

Diagnoza_raport_2005

Diagnoza_raport_2007

Diagnoza_raport_2009

Ksiega_Ubogich_2009

Poverty_and_exclusion_2007

Fatyga-i-in.-Skala-i-powody-wypadania-uczniów

raport-CBOS1

raport_o_polityce_spol_wobec_bezdomnosci_w_polsce_2006

Dębski M. Raport z badań socjodemograficznych _2003

Dębski M., Olech P., Raport z badań socjodemograficznych 2005

Dębski M., Raport z badań socjodemograficznych 2007

Dębski M., Raport z badań socjodemograficznych 2009

Dębski M., Wizerunek osób bezdomnych w świadomości studentów

Dębski M. Religijność osób bezdomnych w województwie pomorskim

Dębski M. Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim

Dębski M. W kierunku zmiany życiowej czyli o postrzeganiu szans wyjścia z własnej bezdomności

Wilczek J., Wygnańska J., Koordynacja, współpraca i infolinie na rzecz zapobiegania zamarznieciom. Raport z badania kwestionariuszowego

Sochocki M.J., Prezentacja wyników jakościowej ewaluacji drugiego etapu szkoleń projektu „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

A.Dębska-Cenian, Werbel demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu

A.Wiącek, Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

A.Zaborowska, Bezdomność kobiet na przykładzie miasta Radomia

J.Wygnańska, Fundusze strukturalne, a usługi dla ludzi bezdomnych

Ł.Browarczyk, Obraz bezdomności w przekazie medialnym – szkic

K.Król, Struktura przestrzenna i społeczna zjawiska żebractwa w Polsce

K.Król, Współczesne socjotechniki żebracze w Polsce

M.Duda, Kobiety dzieci, młodzież w społeczności bezdomnych

National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients

Evaluation of Continuums of Care for Homeless People

SPRAWOZDANIE z realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powrót osób bezdomnych do społeczności” 2007

przewodnik_akompaniatora

poverty and social exclusion PL

poverty and social exclusion_EU

mały rocznik statystyczny 2000

mały rocznik statystyczny 2001

mały rocznik statystyczny 2002

mały rocznik statystyczny 2003

mały rocznik statystyczny 2004

mały rocznik statystyczny 2005

mały rocznik statystyczny 2006

mały rocznik statystyczny 2007

mały rocznik statystyczny 2008

mały rocznik statystyczny 2009

17 % of EU citizens were at-risk-of-poverty in 2008

Employment in Europe 2009

Reconciliation between work, private and family life in UE 2009

The production of data on homelessness and housing deprivation in UE

Combating poverty and social exclusion

Labour market policy – expenditure and participants 2009

The life of women and men in Europe

The Social Situation in EU 2008

EN_Final_services_spring_2005

english final spring 2002

Summer_2006_FEANTSA_magazine_EU_matters

Eurostat regional yearbook 2007

Eurostat regional yearbook 2008

Eurostat regional yearbook 2009

Ch. Gore, J.B.Figueiredo, Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu

I.E. Kotowska, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2009

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.