fbpx

Dlaczego jestem bezdomny?

W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności. Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze. Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:

 • Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.
 • Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego.
 • Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.
 • Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Celem PFWB jest ukazanie, jak wiele dróg prowadzi do bezdomności i unaocznienie faktu, iż przy zaistnieniu pewnej grupy kilku czynników, niemalże każdy może jej doświadczyć. Najczęstszymi przyczynami prowadzącymi do bezdomności w województwie pomorskim, wskazywanymi przez same osoby doświadczające bezdomności, są:

I. Przyczyny pozostające poza osobami bezdomnymi:

 • Wymeldowanie – najczęściej wbrew samej osobie bezdomnej, związanej np. z długotrwałym pobytem w zakładzie karnym (32,9%)
 • Wypędzenie z mieszkania przez rodzinę, współlokatorów (25,2%)
 • Eksmisja (23,3%)
 • Pozostawienie mieszkania rodzinie (16,8%)
 • Zadłużenie (14,1%)
 • Bezrobocie (14,1%)
 • Ucieczka przed przemocą w rodzinie (5,5%)
 • Opuszczenie zakładu karnego (5,3%)
 • Utrata noclegów w miejscu byłej pracy (2%)
 • Konieczność opuszczenia domu dziecka na skutek pełnoletniości (1%)

II. Przyczyny wynikające z samych osób bezdomnych:

 • Alkoholizm/ nadużywanie alkoholu (39,73%)
 • Rozpad związku partnerskiego (33,09%)
 • Własny wybór życiowy (27,58%)
 • Niepełnosprawność (13,89%)
 • Choroba psychiczna (5,92%)
 • Narkomania (3,01%)

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru.

Zaprezentowane dane pochodzą z Socjodemograficznego Portretu Osób Bezdomnych z roku 2007 – jedynego tego typu badania w Polsce, prowadzonego przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności cyklicznie od 2001 roku.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.