fbpx

Możesz pomóc

Każdy zasługuje na to aby mieć własny dom.

Wspieramy rozwiązania mieszkaniowe!!!

4historie_small

  1. Co piąta osoba bezdomna jest młoda. Niemal 60% osób trafia na ulicę z powodu konfliktów rodzinnych.
  2. Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80 % kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia lub wymeldowania.
  3. Co druga osoba bezdomna jest w wieku 50+. Niemal 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby, rozpadu związku.
  4. Mężczyźni w średnim wieku stanowią 60 % populacji osób bezdomnych. Większość z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS:

  • POMYŚL DLACZEGO KTOŚ JEST BEZ DOMU?
  • POMYŚL CO ROBISZ GDY WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ?
  • POMYŚL JAK TY MOŻESZ POMÓC?

Pomorskie Forum powołało Fundusz Mieszkań Wspieranych, którego celem jest zwiększenie skali i stopnia funkcjonowania ludzi bezdomnych w mieszkaniach wspieranych oraz zwiększenie skali samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Jak to robimy?

  • Tworzymy mieszkania wspierane dla osób bezdomnych
  • Realizujemy programy wychodzenia z bezdomności w oparciu o mieszkania wspierane

POMÓŻ NAM ZNALEŹĆ KLUCZE DO WŁASNEGO DOMU DLA LUDZI BEZDOMNYCH. KAŻDY ZASŁUGUJE NA TO, BY MIEĆ WŁASNY DOM

PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU – Numer Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000273179

PRZEKAŻ NAM DAROWIZNĘ – PKO Bank Polski S.A. : 87 1440 1387 0000 0000 1124 9124

Więcej o Funduszu

Dlaczego ludzie są bezdomni

Co warto wiedzieć o bezdomności

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.