fbpx

Linki

[lang_pl]

Europejska Federacja Narodowych Organizacji Zajmujących się Bezdomnością (FEANTSA)

www.feantsa.org

Polskie organizacje członkowskie FEANTSA:

Organizacje pomagające osobom bezdomnym w województwie pomorskim:

 • Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II (przy parafii pw. Matki Bożej Brzemiennej)
  www.matemblewo.pl
 • Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta
  www.albert.org.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta:

 • TPBA Zarząd Główny

www.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Bielickie

www.bratalbert.org.pl/bielice

 • TPBA Koło Bielskie

www.infofirma.pl/bratalbert/index.php

 • TPBA Koło Bytomskie

www.tpbabytom.prv.pl

 • TPBA Koło Gdańskie

www.bezdomnosc.org.pl

 • TPBA Koło Gliwickie

www.tpbagliwice.pl

 • TPBA Koło Gorzowskie

www.bratalbert.net

 • TPBA Koło Grudziądzkie

www.tpba-gr.prv.pl

 • TPBA Koło Jeleniogórskie

www.bratalbertjg.xp.pl

 • TPBA Koło Kaliskie

www.kalisz.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Przemyskie

www.przemysl.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Koszalińskie

www.koszalin.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Łódzkie

www.bratalbert-lodz.free.ngo.pl

 • TPBA Koło Miechowskie

www.bratalbertwmiechowie.org

 • TPBA Koło Oleśnickie

www.olesnica.republika.pl

 • TPBA Koło Pabianickie

www.bratalbert.com

 • TPBA Koło Przemyskie

www.przemysl.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Rybnickie

www.schronisko-ba.webpark.pl

 • TPBA Koło Słupskie

www.albert.slupsk.net

 • TPBA Koło Świdnickie

www.bratalbert-swidnica.pl

 • TPBA Koło Terespolskie

www.bratalbert.terespol.net.pl

 • TPBA Koło Wrocławskie

www.bratalbert.katolik.pl

 • TPBA Koło Zamojskie

www.zamosc.bratalbert.org.pl

 • TPBA Koło Zgorzelskie

www.bratalbertzgorzelec.neostrada.pl

 • TPBA Oddział Śląski

www.tpbasilesia.pl

 • Fundacja „Bliźniemu Swemu”

www.blizniemuswemu.pl

 • Projekt „Rzecznik osoby bezdomnej”

www.bezdomnosc.org.pl/rzecznik/

 • Partnerstwo IW Equal „Wyprowadzić na prostą”

www.wnp.org.pl

 • Partnerstwo IW Equal „Agenda Bezdomności”

www.ab.org.pl

Organizacja pomagające osobom bezdomnym w kraju:

 • „Alter – Ego” Stowarzyszenie

www.alterego.org.pl

 • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

www.albert.lublin.pl

 • Caritas Diecezji Kieleckiej

www.kielce.caritas.pl

 • Caritas Polska

www.bezdomni.pl

 • Fundacja Gaudete

www.gaudete.katowice.opoka.org.pl

 • Fundacja Kwiaty Polskie

www.fundacjakwiatypolskie.pl

 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA”

www.barka.org.pl

 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

www.bratalbert.rzeszow.pl

 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

www.ariadna.pl

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

www.otwartedrzwi.pl

 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

www.bycrazem.free.ngo.pl

 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”

www.agape-czestochowa.wizytowka.pl

 • Wspólnota Chleb Życia

www.chlebzycia.org.pl

Duże organizacje charytatywne:

 • Caritas w Polsce

www.caritas.pl

 • Federacja Polskich Banków Żywności

www.bankizywnosci.pl

 • Polska Akcja Humanitarna

www.pah.org.pl

 • Polski Czerwony Krzyż

www.pck.org.pl

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej

www.pkps.org.pl

Organizacje pomagające alkoholikom:

 • Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości

www.oat.com.pl

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Poszukiwanie zaginionych:

 • Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA

www.itaka.org.pl

Porady:

 • Związek Biur Porad Obywatelskich

www.zbpo.org.pl

Informacje i wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • Centrum Wolontariatu

www.wolontariat.org.pl

 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

www.frso.pl

 • Polski Portal Pomocy Społecznej

www.ops.pl

 • Portal Organizacji Pozarządowych

www.ngo.pl

 • Regionalne Centrum informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

www.rci.org.pl

 • Stowarzyszenie Klon/Jawor

www.klon.org.pl

 • Usługi dla Organizacji Pozarządowych

www.free.ngo.pl

 • WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

www.wrzos.org.pl

Federacje organizacji pomagających bezdomnym:

 • ATD Czwarty Świat Polska

www.atd.org.pl

 • Emmaus International

www.emmaus-international.org

 • Ending Homelessness: from Vision to Action

www.endhomelessness.org.uk

 • National Alliance to End Homelessness

www.naeh.org

 • Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego

www.barka.org.pl/konfederacja

 • The European Anti-Poverty Network: Fighting for a Social Europe Free of Poverty!

www.eapn.org

 • The International Network of Street Papers

www.street-papers.org

[/lang_pl]
[lang_en]TO BE COMPLETED[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.