fbpx

Kontakt

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
ul. Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
e-mail: biuropfwb@gmail.com 
NIP: 957 09 59 922
Regon: 220365033
KRS: 0000273179
Konto bankowe: PKO BP : 87 1440 1387 0000 0000 1124 9124

Skład Biura:

  1. Karolina Weiner
    Mobil: 500 165 355
    e-mail: biuropfwb@gmail.com 

 

 

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. : 87 1440 1387 0000 0000 1124 9124

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.