fbpx

Statut i Porozumienie

[lang_pl]

PFWB działa w oparciu o Porozumienie o Współdziałaniu, formie umowy pomiędzy wszystkimi podmiotami. Organizacje i instytucje zrzeszone w Pomorskim Forum współpracują na mocy Porozumienia podpisanego 11 września 2001 roku oraz znowelizowanego 29 listopada 2007 roku.

Fundacja Pomorskiego Forum działa w oparciu o Statut, precyzujący działalność organizacji, jej cele i zadania.

[/lang_pl]
[lang_en]TO BE COMPLETED[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.