fbpx

Członkostwo

[lang_pl]

Członkostwo opiera się na Porozumieniu o Współdziałaniu, formie umowy pomiędzy podmiotami.

Forum formalnie zarządzane jest przez Fundację Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Fundacja powołana została m.in. do reprezentacji i obsługi Forum, realizacji projektów i prowadzenia biura Forum.

Na początku Forum obejmowało swoim działaniem jedynie Trójmiasto, a samo Forum nazywało się „Gdańskim”, w miarę rozszerzania działalności liczba członków się zwiększała, a Forum nazwało się „Pomorskim”. Forum – co jest unikalne w skali kraju – zrzesza nie tylko organizacje pozarządowe, które w woj. pomorskim realizują ponad 80% usług skierowanych do ludzi bezdomnych, ale także instytucje sektora publicznego, takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie posiadamy 41 organizacji członkowskich, a około 50 podmiotów w sposób cykliczny z nami współpracuje.

Nasze organizacje członkowskie

Otwarci jesteśmy także na nowych członków zarówno organizacje pozarządowe jak i instytucje sektora pozarządowego.

Oferta dla nowych członków

[/lang_pl]
[lang_en]TO BE COMPLETED[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.