fbpx

Bezdomność w mediach


Tutaj zamieszczamy  informacje na temat różnorodnych inicjatyw związanych z bezdomnością, podejmowanych zarówno przez samych bezdomnych jak i tych, którzy starają się im pomóc. Interesuje nas w jaki sposób kategoria bezdomności funkcjonuje w mediach, jak za ich pośrednictwem działają osoby bezdomne i organizacje dobroczynne oraz  jak motyw bezdomności wykorzystywany jest  w kulturze wysokiej i  popularnej.
Publikujemy więc filmy, reportaże, wywiady,  kampanie społeczne, przedstawiamy blogi i strony internetowe, obrazy, plakaty…

Przygotowaliśmy następujące zakładki:

  • Kampanie społeczne >>
  • Wokół bezdomności >>
  • Galerie >>
  • Filmy >>

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.