fbpx

KAMPANIA „JAK POMÓC BEZDOMNEMU”

Ruszyła kampania społeczna mająca na celu uświadomić osoby podróżujące liniami PKP, jakie są dostępne formy pomocy osobom doświadczającym bezdomności w Polsce. Chcemy pokazać że dawanie pieniędzy to nie jest jedyne rozwiązanie, a istnieje wiele instytucji i organizacji, które kompleksowo dostarczają usługi dla osób w kryzysie bezdomności.

Plakaty i banery pokazujące, że każdy może stać się osobom bezdomną można zobaczyć na dworcach kolejowych PKP w całej Polsce. Polskie Koleje Państwowe S.A jest partnerem przy realizacji tej kampanii.

Wyświetlane materiały mają za zadanie zachęcić odbiorców do wejścia na stronę www.jakpomocbezdomnemu.pl i sprawdzenia jakie są dostępne formy pomocy w danym mieście.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Gdańska karta praw osób bezdomnych

Jest to dokument, który zawiera szereg zobowiązań organów władz publicznych do przestrzegania podstawowych praw osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Został przygotowany przez europejską organizację FEANTSA (pol. Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi).

W gdańsku został powołany zespół, składający się z przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, MOPR, Służb Mundurowych oraz Organizacji Pozarządowych, który podjął się wypracowania gdańskiej Karty.

Rzecznik Praw Obywatelskich zachęca samorządy do wprowadzenia owej Katy. Miasto Gdańsk w trosce o wszystkich gdańszczan, niezależnie od ich sytuacji życiowych. W dniu 27 lutego 2020r. na Sesji Rady Miasta, jednogłośnie uchwaliło przyjęcie Karty Praw Osób Bezdomnych, aby ułatwić wszystkim dostęp do korzystania ze swoich praw.

Karta Praw Osób Bezdomnych stanowi deklarację gminy, że obowiązujące na jej terenie procedury ( a także procedury organizacji działających na jej zlecenie ) będą zgodnie z zapisami Karty, której postanowienia znajdą swoje odzwierciedlenie w praktyce działalności pracowników samorządowych oraz podmiotów działających na ich zlecenie ( w tym służb medycznych oraz mundurowych).

Przed uchwaleniem dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje z osobami doświadczającymi bezdomności w Gdańsku. Spotkania odbyły się w trzech gdańskich placówkach dla osób bezdomnych. W konsultacjach wzięło udział ok 100 osób, a następnie zostały uwzględnione ich uwagi.

ZAPISY GDAŃSKIEJ KARTY PRAW OSÓB BEZDOMNYCH

I. Najważniejszym prawem osoby w kryzysie bezdomności jest prawo do wyjścia z bezdomności. Usługi umożliwiające dostęp do odpowiednich rozwiązań opartych na mieszkaniach muszą być dostępne dla wszystkich doświadczających bezdomności. Rada Miasta we współpracy z właściwymi organami władzy publicznej będzie działać na rzecz zapewnienia takiej liczby rozwiązań mieszkaniowych, która pozwoli zaspokoić istniejące potrzeby mieszkaniowe.

II. W sytuacji, gdy niemożliwe jest niezwłoczne zapewnienie mieszkania każdej osobie doświadczającej bezdomności należy zagwarantować każdej osobie dostęp do tymczasowego schronienia, zgodnego z obowiązującymi standardami. Rada Miasta zobowiązuje się współpracować z innymi właściwymi organami publicznymi na rzecz zapewnienia takiej liczby miejsc tymczasowego schronienia, która wystarczy dla wszystkich potrzebujących, tak aby nikt nie musiał spać bez dachu nad głową ani bez własnego łóżka.

III.  Osoby doświadczające bezdomności mają prawo do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, nie doznając w tym zakresie większych ograniczeń niż te które odnoszą się do całości społeczeństwa.

IV.  Rada zobowiązuje się zapewnić, by pracownicy świadczący usługi szanowali prawo do równego traktowania wszystkich ludzi, nie dyskryminując osób nie mających domu

V.  Osoby w kryzysie bezdomności często doświadczają naruszeń swoich praw, z uwagi na to, że nie są one w stanie podać swojego adresu korespondencyjnego. Rada zobowiązuje się zapewnić osobom doświadczającym bezdomności możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego, jeżeli taka forma pomocy jest im niezbędna.

VI. Rada zobowiązuje się zapewnić prawo dostępu do podstawowych, publicznie dostępnych, urządzeń sanitarnych: bieżącej wody (kranów z wodą pitną), pryszniców i toalet umożliwiających utrzymanie poziomu higieny gwarantującego zachowanie godności człowieka.

VII. Prawo do usług ratujących życie: pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i straży pożarnej na takich samych warunkach, jak w przypadku pozostałych mieszkańców, bez dyskryminacji ze względu na sytuację mieszkaniową lub wygląd zewnętrzny.

VIII. Prawo do udziału w wyborach i związanego z tym wpisania do rejestru wyborców oraz otrzymania niezbędnych dokumentów umożliwiających potwierdzenie tożsamości podczas głosowania w wyborach, bez dyskryminacji ze względu na sytuację mieszkaniową.

IX. Prawo do ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Prawo do prywatności musi być szanowane i chronione w najszerszym możliwym zakresie we wszystkich miejscach w których przebywają i zamieszkują osoby doświadczające bezdomności, z wyłączeniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Rada zobowiązuje się dążyć do pełnej realizacji tego prawa we wszystkich udostępnianych oraz nadzorowanych przez siebie miejscach tymczasowego schronienia.

XI. Prawo do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania (w graniach prawa). Dążąc do tego, by nikt nie był zmuszony do podejmowania takich czynności uznajemy, że praktyki te same w sobie nie powinny być kryminalizowane.

Poradnik wdrażania Karty praw osób w kryzysie bezdomności dla podmiotów społecznych

10 BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE 2019

W dniach 5 i 6 grudnia 2019r. w całym województwie pomorskim odbyło się dwudniowe badanie socjodemograficzne, połączone z liczeniem osób bezdomnych. Badania te pozwalają nam zdiagnozować problem bezdomności w województwie pomorskim, tak abyśmy mogli skuteczniej zapobiegać temu zjawisku.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizuje to badanie cyklicznie, co dwa lata, od 2001 roku.

Badanie było realizowane przy wsparciu samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, służb porządkowych, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych, wolontariuszy i innych podmiotów z całego województwa pomorskiego, które pracują z osobami w kryzysie bezdomności.

Podczas tej akcji osoby bezdomne, były także informowane o dostępnych formach pomocy: schroniskach i noclegowniach, miejscach wydawania posiłków oraz odzieży, ale też możliwościach aktywizacji społecznej i zawodowej, poradnictwa prawnego itd.

Raporty z poprzednich badań socjodemogrficznych

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – STREFA SPOŁECZNA


W dniach 1 – 4 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w święcie WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Można nas było spotkać w strefie społecznej w namiocie wsparcia społecznego, gdzie spotykaliśmy się z odwiedzającymi to wydarzenie.

Na naszym stoisku można było samodzielnie zrobić przypinkę i porozmawiać o problemie bezdomności, zarówno w woj. pomorskim jak i w Polsce. Dzieliliśmy się naszą wiedzą z setkami osób, które przez te cztery dni podeszły do nas i słuchały za zaciekawieniem. Swoje stoisko mieliśmy przyjemność dzielić z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, gdzie odwiedzający mieli okazję porozmawiać np. o Karcie Praw Osób Bezdomnych oraz o dobrych praktykach w pracy z osobami bezdomnymi.

Ostatniego dnia odbyła się debata – „Prawa osób doświadczających bezdomności w perspektywie ostatnich i następnych 30 lat.” Panelistami tej debaty byli Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Adrianna Porowska – dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Marta Stefaniak- Łubianka – członek zarządu Stowarzyszenia MONAR, Wojciech Bystry prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a samą debatę prowadził Piotr Olech. Nagranie z debaty będzie niebawem dostępne na naszej stronie internetowej oraz na naszym portalu Facebook.

DEBATA REGIONALNA „POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ”

Podjęliśmy się organizacji tego wydarzenia w Gdańsku na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Debata miała miejsce 17 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej

Celem debaty było upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, w obszarze streetworkingu. Zaprezentowane zostały dobre praktyki realizowane przez:

  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa
  • Fundację Barka z PoznaniaDebata była pierwszą z dwunastu organizowanych w całej Polsce w trzech obszarach.


UWAGA ! SUPERWIZJA !

Serdecznie zapraszamy na superwizję dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie.

Jak to wygląda:
1. Spotkania będą odbywać się w Gdańsku – Wrzeszczu ( biuro Forum)
2. Na każdego uczestnika/czkę przewidujemy 6 spotkań.
3. Zakładamy jedno spotkanie miesięcznie.

Dla kogo:
1. Pracowników Gdańskich organizacji pozarządowych.
2. Pracowników organizacji pozarządowych pracujących na terenie miasta Gdańska.
3. Każdy, kto pracuje z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

Jak się zgłosić:
1. Uzupełnij formularz rekrutacyjny – TUTAJ
2. Czekaj na telefon
3. Po rozmowie telefonicznej, skaypowej lub osobistej z osobą prowadzącą dostaniesz informacje o możliwości udziału w superwizji.

Szkolenie 100% sukcesu – Recepta na skuteczną pracę z osobami wykluczonymi.

Pomorskie Forum serdecznie zaprasza na szkolenie pt. Recepta na skuteczną pracę z osobami wykluczonymi.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 8 grudnia w Gdańsku w godz 9-15.30.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy asystentów rodziny/osób bezdomnych, pracowników OPS, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej lub aktywnej integracji.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

– jak pracować z trudnym klientem, jakie typy trudnych klientów można wyróżnić,

-na co zwrócić uwagę przy budowaniu relacji z klientem,

– na czym polega asystowanie i praca w środowisku,

– jakie konkretne narzędzia  w postaci przykładowych dokumentów mogą wam pomóc.

Na zgłoszenia na szkolenia czekamy do 4 grudnia, pod adresem: k.weiner@pfwb.com.pl Po zakwalifikowaniu się na szkolenie otrzymają Państwo potwierdzenie. Liczba miejsc ograniczona!asystowa_18218857_3eb4a2b61a6271399bf80ef448fd44b62e3c2b5e-1

Jak ugasić pożar czyli praca z klientem w kryzysie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące pracy z klientem w kryzysie. Na szkoleniu będą poruszane takie zagadnienia jak:

  • definicja i przyczyny kryzysu,
  • charakterystyka i skutki kryzysu,
  • zdefiniowanie źródła kryzysu,
  • ocena sytuacji kryzysowej,
  • interwencja kryzysowa,
  • działania interwencyjne w kontekście utraty (żałoby) i zamiarów samobójczych.

Szkolenie odbędzie się 20 października w Gdańsku,  godz. 9.00-15.30. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres k.weiner@pfwb.com.pl. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie oraz dokładne miejsce szkolenia. Więcej informacji – Karolina Weiner 500 165 355szkole-20-10_16829313_004bd388a14c6896e0f150d981e833eea3bc1092-1-1-1-1

Wojewódzkie Spotkanie

Szanowni Państwo,

Pomorskie Forum pragnie zaprosić na wojewódzkie spotkanie organizacji, instytucji i służb, które swoim oddziaływaniem obejmują osoby bezdomne w regionie pomorskim.

Jest to kolejne  spotkanie na szczeblu wojewódzkim, którego zadaniem jest wymiana informacji, wiedzy  oraz koordynacja pomocy ludziom bezdomnym w okresie zimowym 2016/2017, dyskusja o procedurach postępowania.

Spotkanie odbędzie się 26.10 o godz. 10. 30  w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, sala 399J( ( wejście od ul. Rzeźnickiej przy biurze paszportowym)

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie telefonicznie 500-165-355 lub mailowo k.weiner@pfwb.com.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.