fbpx

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – STREFA SPOŁECZNA


W dniach 1 – 4 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w święcie WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Można nas było spotkać w strefie społecznej w namiocie wsparcia społecznego, gdzie spotykaliśmy się z odwiedzającymi to wydarzenie.

Na naszym stoisku można było samodzielnie zrobić przypinkę i porozmawiać o problemie bezdomności, zarówno w woj. pomorskim jak i w Polsce. Dzieliliśmy się naszą wiedzą z setkami osób, które przez te cztery dni podeszły do nas i słuchały za zaciekawieniem. Swoje stoisko mieliśmy przyjemność dzielić z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, gdzie odwiedzający mieli okazję porozmawiać np. o Karcie Praw Osób Bezdomnych oraz o dobrych praktykach w pracy z osobami bezdomnymi.

Ostatniego dnia odbyła się debata – „Prawa osób doświadczających bezdomności w perspektywie ostatnich i następnych 30 lat.” Panelistami tej debaty byli Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Adrianna Porowska – dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Marta Stefaniak- Łubianka – członek zarządu Stowarzyszenia MONAR, Wojciech Bystry prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a samą debatę prowadził Piotr Olech. Nagranie z debaty będzie niebawem dostępne na naszej stronie internetowej oraz na naszym portalu Facebook.

DEBATA REGIONALNA „POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ”

Podjęliśmy się organizacji tego wydarzenia w Gdańsku na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Debata miała miejsce 17 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej

Celem debaty było upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, w obszarze streetworkingu. Zaprezentowane zostały dobre praktyki realizowane przez:

  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa
  • Fundację Barka z PoznaniaDebata była pierwszą z dwunastu organizowanych w całej Polsce w trzech obszarach.


UWAGA ! SUPERWIZJA !

Serdecznie zapraszamy na superwizję dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie.

Jak to wygląda:
1. Spotkania będą odbywać się w Gdańsku – Wrzeszczu ( biuro Forum)
2. Na każdego uczestnika/czkę przewidujemy 6 spotkań.
3. Zakładamy jedno spotkanie miesięcznie.

Dla kogo:
1. Pracowników Gdańskich organizacji pozarządowych.
2. Pracowników organizacji pozarządowych pracujących na terenie miasta Gdańska.
3. Każdy, kto pracuje z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

Jak się zgłosić:
1. Uzupełnij formularz rekrutacyjny – TUTAJ
2. Czekaj na telefon
3. Po rozmowie telefonicznej, skaypowej lub osobistej z osobą prowadzącą dostaniesz informacje o możliwości udziału w superwizji.

Szkolenie 100% sukcesu – Recepta na skuteczną pracę z osobami wykluczonymi.

Pomorskie Forum serdecznie zaprasza na szkolenie pt. Recepta na skuteczną pracę z osobami wykluczonymi.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 8 grudnia w Gdańsku w godz 9-15.30.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy asystentów rodziny/osób bezdomnych, pracowników OPS, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej lub aktywnej integracji.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

– jak pracować z trudnym klientem, jakie typy trudnych klientów można wyróżnić,

-na co zwrócić uwagę przy budowaniu relacji z klientem,

– na czym polega asystowanie i praca w środowisku,

– jakie konkretne narzędzia  w postaci przykładowych dokumentów mogą wam pomóc.

Na zgłoszenia na szkolenia czekamy do 4 grudnia, pod adresem: k.weiner@pfwb.com.pl Po zakwalifikowaniu się na szkolenie otrzymają Państwo potwierdzenie. Liczba miejsc ograniczona!asystowa_18218857_3eb4a2b61a6271399bf80ef448fd44b62e3c2b5e-1

Jak ugasić pożar czyli praca z klientem w kryzysie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące pracy z klientem w kryzysie. Na szkoleniu będą poruszane takie zagadnienia jak:

  • definicja i przyczyny kryzysu,
  • charakterystyka i skutki kryzysu,
  • zdefiniowanie źródła kryzysu,
  • ocena sytuacji kryzysowej,
  • interwencja kryzysowa,
  • działania interwencyjne w kontekście utraty (żałoby) i zamiarów samobójczych.

Szkolenie odbędzie się 20 października w Gdańsku,  godz. 9.00-15.30. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres k.weiner@pfwb.com.pl. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie oraz dokładne miejsce szkolenia. Więcej informacji – Karolina Weiner 500 165 355szkole-20-10_16829313_004bd388a14c6896e0f150d981e833eea3bc1092-1-1-1-1

Wojewódzkie Spotkanie

Szanowni Państwo,

Pomorskie Forum pragnie zaprosić na wojewódzkie spotkanie organizacji, instytucji i służb, które swoim oddziaływaniem obejmują osoby bezdomne w regionie pomorskim.

Jest to kolejne  spotkanie na szczeblu wojewódzkim, którego zadaniem jest wymiana informacji, wiedzy  oraz koordynacja pomocy ludziom bezdomnym w okresie zimowym 2016/2017, dyskusja o procedurach postępowania.

Spotkanie odbędzie się 26.10 o godz. 10. 30  w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, sala 399J( ( wejście od ul. Rzeźnickiej przy biurze paszportowym)

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie telefonicznie 500-165-355 lub mailowo k.weiner@pfwb.com.pl

Stanowisko i uwagi dotyczące standardów placówek dla osób bezdomnych

Na początku sierpnia Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło rozporządzenie dotyczące placówek dla osób bezdomnych, które ma wejść w życie 5 września 2016 r. W związku z ogłoszonymi konsultacjami dokumentu oraz faktem iż Pomorskie Forum było jednym z inicjatorów i realizatorów projektu systemowego mającego na celu wypracowanie Modelu GSWB w imieniu organizacji członkowskich zamieszczamy stanowisko i uwagi do opublikowanych przez Ministerstwo Standardów. Pełna treść stanowiska znajduje się tu – stanowiskoPFWB

 

Krótkie podsumowanie 8 badania socjodemograficznego 2015

To już dwa miesiące minęły od ostatniego badania socjodemograficznego, realizowanego przez Pomorskie Forum wspólnie z organizacjami członkowskimi. Przypomnijmy, że badanie odbyło się w grudniu 2015 r.

Realizacja badania nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie ośrodków pomocy społecznej, instytucji i organizacji, które na co dzień zajmują się niesieniem pomocy osobom bezdomnym, jak również licznym służbom mundurowym m.in Służba Ochrony Kolei, Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna oraz wolontariuszy. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i ogrom pracy związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem badania w swojej gminie i powiecie.

Na dzień dzisiejszy mamy wstępne wyniki, które prezentują poniższe ikonografiki. W miarę możliwości będziemy starali się opracować dane, które pokażą jak wygląda problem bezdomności w woj. pomorskim na przestrzeni lat 2001-2015 o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Bezdomność w Trójmieście (1)bezdomnosc-w-wojewodztwie_block_1bezdomnosc-w-wojewodztwie_block_2bezdomnosc-w-wojewodztwie_block_3

Krótkie podsumowanie 2015

W ubiegłym roku PFWB działało w uszczuplonym składzie. Oprócz Rady i Zarządu Pomorskiego Forum działających wolontarystycznie nasze działania były wspierane prze współpracowników – Anna Kwaśnik oraz Paweł Stec.

W ramach działań projektowych dofinansowanych ze środków publicznych, kontynuowaliśmy realizację Gdyńskiego projektu LEGO oraz udało nam się pozyskać dofinansowania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (w momencie podpisywania umowy było to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Gdańska na działania koalicji oraz działania edukacyjne.

Od początku roku organizowaliśmy i prowadziliśmy spotkania Gdyńskiej koalicji oraz współtworzyliśmy Gdyńskiego Programu Wsparcia Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością na lata 2015-2017. Dokument został ostatecznie opracowany w lipcu 2015 roku. Na potrzeby programu członkowie Koalicji określali m.in. zasoby gdyńskiego systemu wsparcia osób bezdomnych, jego bariery oraz wyznaczali wspólne cele, których osiągnięcie rozplanowano na lata 206-2017. W ciągu roku spotkaliśmy się 7 spotkań, w każdym ze spotkań średnio uczestniczyło 14 osób. W działania koalicji włącza się 14 instytucji i angażuje się ok. 20 przedstawicieli.

W ramach współpracy z Gdańskiem realizowaliśmy projekt w okresie 18 maja – 10 sierpnia, którego celem było wypracowanie „fundamentów” do dalszej pracy nad Gdańskim Programem w zakresie rozwiązywania problemu Bezdomności. Udało się wypracować Analizę SWOT wraz z rekomendacjami oraz skoncentrować się na bieżących problemach takich jak współpraca z ochroną zdrowia.

Podobnie jak w latach poprzednich cyklicznie spotykała się grupa polityki Społecznej, na której członkowie Forum mieli okazję do poszerzania swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością i osobami bezdomnymi.

Zorganizowaliśmy 3 seminaria:

– nowe substancje psychoaktywne

-praca z osobami zadłużonymi

– współczesne wyzwanie pomocy Społecznej – Uchodźcy i migrancji

6 szkoleń:

– dwa szkolenia z zakresu zagadnień związanych z deinstytucjonnalizacją

-praca z osobami zadłużonymi

-asystentura

-praca z trudnym klientem- asertywność

-współczesne wyzwania polityki Społecznej.

Udało nam się również zaktualizować plakaty i informatory dotyczące wsparcia dla osób Bezdomnych w woj. Pomorski oraz naszą publikację Forum. O bezdomności bez lęku – w nowej szacie graficznej.

Pod koniec roku po raz 8 przeprowadzone zostało badanie socjodemograficzne w woj. pomorskim. Obecnie jesteśmy na etapie porządkowania wpisany już danych.

Nowy rok to nowe wyzwania, złożyliśmy kolejne wnioski projektowe do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Miasta Gdańsk na działania z zakresu edukacji oraz akredytację pozwalającą na pracę z wolontariuszami z całej Europy w ramach programy Erasmus+.

podsumowanie-pfwb(1)

 

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.