10 BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE 2019

W dniach 5 i 6 grudnia 2019r. w całym województwie pomorskim odbyło się dwudniowe badanie socjodemograficzne, połączone z liczeniem osób bezdomnych. Badania te pozwalają nam zdiagnozować problem bezdomności w województwie pomorskim, tak abyśmy mogli skuteczniej zapobiegać temu zjawisku.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizuje to badanie cyklicznie, co dwa lata, od 2001 roku.

Badanie było realizowane przy wsparciu samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, służb porządkowych, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych, wolontariuszy i innych podmiotów z całego województwa pomorskiego, które pracują z osobami w kryzysie bezdomności.

Podczas tej akcji osoby bezdomne, były także informowane o dostępnych formach pomocy: schroniskach i noclegowniach, miejscach wydawania posiłków oraz odzieży, ale też możliwościach aktywizacji społecznej i zawodowej, poradnictwa prawnego itd.

Raporty z poprzednich badań socjodemogrficznych